6A. Molntjänster - Vägar framåt

Kan man använda molntjänster efter alla diskussioner om de rättsliga frågorna? SKL Koncernen beskriver sin syn på frågan om användning av molntjänster, efter sitt ställningstagande under våren. SKL arbetar med vägledningar om molntjänster, Cloud Act och stöd för bedömning av sekretess och röjande och det pågående arbetet beskrivs.

SKL Kommentus AB har tillsammans med SKL och Inera AB träffat flera av de stora molntjänsteleverantörerna och under passet ges en översikt av denna dialog. Passet kommer också att innehålla en rapport av Ineras arbete med Proof of concept kring eKlient och O365.

För att kunna använda molntjänster krävs ett arbete i varje organisation för att välja rätt typ av molntjänst för informationen och typ av verksamhet. Det finns behov av att analysera utifrån flera perspektiv och lagar. Såväl säkerhetsskyddslagen, offentlighets- och sekretesslag och dataskyddslagstiftning aktualiseras. Under passet ges vägledning för att komma vidare och konkretisering av delfrågor och vilka analyser som behöver göras. Under passet förs en vägledande dialog kring vad vi kan göra i väntan på de förändringar och förtydliganden som behöver göras nationellt.

Medverkande:
Lotta Nordström, sektionschef, avdelningen för digitalisering SKL
Andreas Dahlqvist, Certezza AB
Rikard Fischbach, avtalsansvarig, SKL Kommentus AB
Richard Nilsson, projektledare Inera AB, eKlient
Moderator: Thomas Nilsson, Certezza AB

Medskick hem

Konkret vägledning om vilka analyser som behöver göras inför användning av molntjänster.

Målgrupp

CIO, CDO, beslutsfattare inom digitalisering.

Presentation

6A. Molntjänster - Vägar framåt (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle