6B. Artificiell intelligens som inte diskriminerar

Vilka blir effekterna för medborgare som inte passar in i majoritetsnormer när AI och maskininlärning börjar användas i allt högre utsträckning i offentlig sektor? Professor Jutta Trevianus vägleder oss i ett samtal om risker och möjligheter med AI i lokalsamhället.

Genom att utgå från stora mängder data kan AI lära sig utföra komplexa och omfattande uppgifter. Med AI och data om invånarna kan risker för sjukdomar som diabetes och psykisk ohälsa identifieras. Resultaten kan vara till nytta för individer, men kan också användas av företag som vill minska sina risker.

AI kan användas för att fatta beslut, som till exempel prioriteringar i vården, samhällsplanering, trafiksäkerhet och socialförsäkring. Hur ska etiska principer, krav på integritet, transparens och ansvarsutkrävande säkerställas?

I Kanada tittar forskare inom inkluderande design på hur man kan möta utmaningar och möjligheter i lokalsamhället. Hur kan innovation utvecklas och involvera en mångfald av användare, så att inga invånare riskerar att diskrimineras eller värderas lägre när människors bedömning och beslut ersätts av algoritmer?

Samtalet leds av Mia Ahlgren, expert i nätverk för ny teknologi inom European Disability Forum.

Seminariet är delvis på engelska.

Medskick hem

Deltagarna kommer:

  • att få möjlighet att reflektera över etiska och tekniska avvägningar
  • att inspireras i arbetet inom offentlig sektor med innovation i sin verksamhet.

Målgrupp

Personer som är nyfikna på AI, etik och mänskliga rättigheter. Beslutsfattare inom digitalisering, innovation och verksamhetsutveckling.

Presentation

6B. Artificiell intelligens som inte diskriminerar (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle