6C. Ett smartare samhälle via nytt integritetssäkert sätt att dela data

Vad skulle vi kunna åstadkomma om vi kunde dela information, kunskap och data på ett annat sätt? Med inspiration från verkligheten inom vården idag prövar vi idéer om hur vi skulle kunna samverka och effektivisera vårt arbete inom offentlig verksamhet såväl som privat näringsliv.

För att vi ska kunna dela kunskap och data med varandra i en globaliserad värld och bygga tillit till hanteringen av persondata behöver vi ta ett reellt omtag för att åstadkomma en hållbar lösning.

Idag lagras mängder av information i samhället som inte kommer till nytta. Information inlåst i olika system som dessutom är beskriven och lagrad på olika sätt i olika de olika systemen. Så även om vi kom åt informationen, skulle vi inte kunna förstå den och sätta ihop den till en helhet.

Persondata sparas och används som finansiella tillgångar av globala företag och det är omöjligt för den enskilda människan att skaffa sig kontroll.

Det här skapar stora svårigheter för oss som individer, men även för organisationer och informationssystem inom alla områden; forskningen, industrin och alla offentliga institutioner. Hela samhället påverkas negativt. Här tror vi att det offentliga Sverige kan göra stor skillnad och vara de som tar initiativ till att på nationell nivå samverka över gränserna.

Seminariepasset modereras av Anette Wagler, Managing Director and Change Strategist Heroes of Brand and Business Innovation.

Medskick hem

Vi har tillsammans skapat en idé om vad ett nytt sätt att dela kunskap och data skulle kunna innebära för samhället, näringslivet och oss själva. Vi har därmed startat en process hos oss alla som var med i syfte att tillsammans bidra till detta.

Målgrupp

Alla som arbetar med, eller har behov av att öka möjligheterna till att dela kunskap och information! Vi kommer att arbeta utifrån ett verksamhetsperspektiv, vilket gör att man inte behöver vara tekniskt kunnig, men väl intresserad av att kunna arbeta smartare och mer integritetssäkert sätt när det gäller lagring och delning av kunskap och data.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle