6D. Så visualiserar Västerås stadsutveckling med augmented reality

Ett innovativt och tillgängligt sätt att visualisera hur Västerås utvecklas. För att få fler invånare att förstå stadsutvecklingsprojekt, och kanske även få fler att intressera sig av dem, skapade Västerås stad AR-appen Västerås utvecklas.

Tekniken kan hjälpa vanliga människor att förstå stadsplanering och arkitektur bättre och ge dem informationen när och där det passar dem.

Med hjälp av augumented reality gör den det lättare att få en känsla av det som ska byggas och att se exakt var till exempel ett hus ska placeras.

Genom att utveckla appen ville vi också utmana oss själva, och visa att vi hänger med i utvecklingen och utnyttjar moderna tekniklösningar, för invånarnas bästa.

Under seminariet lyfter vi resan från idé till verklighet. Vi delar med oss av framgångsfaktorer och utmaningar under arbetets gång. Kommer vi lyckas implementera något så snabbrörligt som ett verktyg för augumented reality i vår kommunala organisation?

Följ med på en walk and talk som tar oss förbi nuvarande stationsområde. Där får du möjlighet att genom AR se hur det nya resecentrumet i Västerås kommer att se ut.

Ta del av resan från idé till verklighet. Vilka problem uppstår när kommunala organisationer vill använda ett så snabbrörligt verktyg för att skapa innevånardialog. Hur kan dessa utmaningar mötas och vad är framgångsfaktorerna?

Medskick hem

  • Hur kan offentlig sektor arbeta med AR?
  • Vad är utmaningarna?
  • Vad är framgångsfaktorerna?

Målgrupp

Personer inom offentlig verksamhet som arbetar med utveckling och invånardialog.

Presentation

Så visualiserar Västerås stadsutveckling med augmented reality (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle