6E. Styrkor och utmaningar när kommuner samverkar

Fyra Mälarstäder och sex kommuner från Skaraborg delar sina erfarenheter av kommunsamverkan. Ni får ta del av framgångsfaktorer och utmaningar när man närmar sig konkret samarbete. Samt ta del av de styrkor som samverkan kan ge när småkommuner går samman och når resultat tillsammans.

Medskick hem

Konkreta tips på vad du ska tänka på vid starten av ett konkret samarbete och hur du genomför ett lyckat samverkansprojekt.

Målgrupp

Småkommuner

Presentation

6E. Styrkor och utmaningar när kommuner samverkar, del 1 (PDF, öppnas i nytt fönster)

6E. Styrkor och utmaningar när kommuner samverkar, del 2 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle