A. Framtidens offentliga sektor – hur utveckla bästa stöd för transformation?

Vinnova driver under året en strategiprocess för att bli skarpare i sitt stöd till innovation och transformation i offentlig sektor. Nu behöver Vinnova din hjälp.

Ekonomisk press, demografiska utmaningar, nya förväntningar från medborgare, nya och ständigt förändrade affärsmodeller och digital teknik. Den offentliga sektorn i Sverige och utomlands står inför förändringar som på sikt kommer att kräva mer än stegvisa förbättringar. Transformation är nu på mångas läppar i den internationella diskussionen om framtidens offentliga sektor som också ska leda oss mot de globala hållbarhetsmålen.

Vilka grundläggande skiften behöver den offentliga sektorn göra i framtiden när det kommer till relationer med medborgare, synen på kompetens, systemperspektiv, styrning och hantering av ny teknik? Och hur hjälps vi åt för att underlätta för sådana skiften?

Vinnova har under flera år stöttat innovationskraften i offentlig sektor. Men gör de rätt saker och med tillräckligt resultat? Under året driver Vinnova en strategiprocess för att bli skarpare i sitt stöd till innovation och transformation i offentlig sektor och nu behöver de din hjälp.

Välkommen till en workshop med fokus på att samskapa.

Medskick hem

Under workshopen kommer ni få höra mer om trender när det gäller innovation i offentlig sektor samt lyssna på spännande framtidsspaningar från kommuner, regioner och myndigheter i framkant.

Presentation

A. Framtidens offentliga sektor – hur utveckla bästa stöd för transformation? (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle