B. På väg mot framtidens välfärd

Vi tar siktet ett decennium framåt och ställer oss frågan om vart vi är då. Var med i ett innovativt seminarium och medskapa framtidens välfärd med utgångspunkt i regeringens strategiska inriktning "Digitalt först", samhällets utmaningar och med målgruppen i rummet.

Tillsammans med seminariets deltagare och inbjudna gäster kommer vi under två interaktiva timmar gå igenom utmaningar, trender och det tekniska smörgåsbordet för att skapa minnen av framtiden. Metoder som målgruppsanalys, prototyping samt storytelling kommer finnas representerade.

Många har tidigare inspirerats av det norska exemplet från Oslo kommun "Historien om Tim" som på ett målande sätt beskrev livet i ett framtida samhälle och därefter funderat på den svenska motsvarigheten. Vårt seminarium är ett steg på den vägen. Att lyssna och ta del av invånares önskemål om hur ett meningsfullt liv kan speglas i ett enkelt digitalt samhälle är vår uppgift.

Med utgångspunkt i de ramverk som finns och i regeringens strategiska inriktning Digitalt först 2.0 samt Sveriges kommuner och landstings arbete med utmaningar och livshändelser så kommer vi tillsammans med målgruppen i rummet att fördjupa vår förståelse av ett framtida Sverige.

Seminariet kommer resultera i en presentation av prototyper på framtidens välfärd och dokumenteras för att vara en viktig pusselbit i sektorns fortsatta arbete med att prioritera och besluta om rätt saker för att komma till den verklighet vi vill ha samt vad du kan göra redan nu och vad som behöver göras tillsammans med andra.

Medverkar gör

Louise Callenberg, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Eriksson, GD DIGG, Malin Bohlin, Infrastrukturdepartementet, Magnus Enzell, infrastrukturdepartementet, Kjell Munter, Fujitsu samt Innovationsguiden

Medskick hem

Som deltagare får du praktisera förändringsledande metoder och insikter om kraften i medskapande och behovsdriven innovation för att ta fram målbilder om den framtid som vi tillsammans tar ansvar för.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som leder den digitala utvecklingen i din organisation. Du är ansvarig chef, strateg, projektledare eller innovations- och förändringsledare. Du driver eller är nyfiken på förändringsledning, kanske kämpar du med kulturfrågan för att få till innovation att bli verklighet eller har riktigt bra idéer på vad vi ska ha för ett samhälle om 10 år.

Louise Callenberg

Louise Callenberg talar på Offentliga Rummet

Fotocredd till Kyllerphoto

Louise Callenberg är sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting.

Till presentation

Anna Eriksson

Anna Eriksson generaldirektör DIGG talar på Offentliga Rummet

Anna Eriksson är Generaldirektör för Digg - Myndigheten för digital förvaltning.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle