C. Att verka för Digitalt först – regeringsuppdragen till utvecklingsmyndigheterna

Hur kan vi hitta effektivare former för samverkan i offentlig sektor? Hur kan vi bli bättre på att använda nationella digitala lösningar i kommunerna? Vi diskuterar angelägna frågor utifrån resultaten från utvecklingsmyndigheternas arbete inom regeringens satsning på Digitalt först 2015-2018. Workshopen avslutas med en paneldiskussion med en bred representation från både offentlig och privat sektor.

Workshopen är indelad i två teman – välkommen att medverka hela förmiddagen eller bara i ett av passen.

09.45-10.45 Workshop 1

Presentation av regeringens satsning på Digitalt först och resultat från uppdragen (Jordbruksverket och Tillväxtverket).

Workshop tema 1: Har vi råd att inte samverka och har vi råd att samverka på de sätt vi arbetar idag?

Att samverka är dyrt och resurskrävande - att inte samverka är dyrt och resurskrävande. Hur ska vi balansera mellan dessa ytterligheter och få till stånd former för gemensamt arbete mellan stat och kommun som ger en rimlig belastning på enskilda kommuner, kraftsamlar kommunernas resurser och engagemang och ställer rimliga krav på de statliga myndigheterna? Hur ska vi föra ut lösningar i kommunerna på ett kostnadseffektivt sätt och hur ska vi fördela resurser, kostnader och ansvar mellan statliga myndigheter och kommuner?

10.45-11.00 Kaffe

11.00-11.40 Workshop 2

Backspegel – kort sammanfattning av workshop 1

Presentation av resultat från uppdragen (Lantmäteriet och Naturvårdsverket)

Workshop 2: Hur gör man för att nationella lösningar ska användas i kommunerna?

Det finns tydliga verksamhetsbehov av att dela information mellan många olika aktörer, kommuner, regioner, nationellt. EU trycker på och förväntar sig tydliga nationella tjänster där information kring centrala begrepp och procedurer behöver vara ensade senast 2023 (The single digital gateway). I uppdraget Smartare samhälsbyggnadsprocess och i flera regeringsuppdrag tas förslag på nationella lösningar fram. Vad betyder det här för informationsägarskapet? Kan en aktör eller kommun tvingas dela sin information och därmed ansluta sig till nationella lösningar? Hur delar vi arbetet så vi kan jobba parallellt.? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan stat och kommun?

11.40-12.00

Avslutande paneldiskussion med Anders Nyström Tillväxtverket, Viktoria Hagelstedt DIGG, Anders Persson Linköpings universitet, samt representanter från kommuner och leverantörer

Moderatorer: Matilda Hultgren & Anneli Hagdahl, Regeringskansliet

Medskick hem

Inspiration och konkreta exempel att diskutera och kanske ta vidare inom den egna verksamheten på hemmaplan.

Målgrupp

Alla som är intresserade av att få digital transformation att hända på riktigt.

Presentationer

Effektivare former för samverkan i offentlig sektor (PDF, öppnas i nytt fönster)

Har vi råd att inte samverka och har vi råd att samverka på de sätt vi arbetar idag? (PDF, öppnas i nytt fönster)

Workshop Naturvårdsverket (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle