D. Vilka värden kan skapas med digitalisering och hur realiserar man dem?

Hur kan man identifiera och kvantifiera värden och nyttor med digitaliseringen? Forskare från RISE visar upp några exempel på projekt och verktyg för att underlätta detta arbete, t ex Digitaliseringssnurran. Hur jobbar man med nyttorealisering i praktiken och vilka idéer finns för framtiden för att göra det enklare att jobba med detta? Experter på nyttorealisering delar med sig av sina erfarenheter och tankar för framtiden.

Örebro och Örnsköldsviks kommun berättar också hur man har jobbat med nyttorealisering och hur man anpassat metodiken till deras situation samt delar med sig av några olika fallstudier. Vilka framtida behov och möjligheter till stöd i detta arbete finns?

Medskick hem

Målgrupp

Kommuner, förvaltningar, myndigheter och de som jobbar med digitalisering på ett eller annat sätt, t ex verksamhetsutvecklare, projektledare, strateger, ekonomer.

Presentationer

Örebro kommuns arbete med nyttorealisering och effekthemtagning (PDF, öppnas i nytt fönster)

Vilka värden kan skapas med digitalisering och hur realiserar man dem? (PDF, öppnas i nytt fönster)

Effektanalys av e-tjänster Örnsköldsviks kommun (PDF, öppnas i nytt fönster)

Värdet av digitalisering, digitaliseringssnurra (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle