C. Att verka för Digitalt först – regeringsuppdragen till utvecklingsmyndigheterna

Utvecklingsmyndigheterna är en del i regeringens satsning på Digitalt först 2015-2018. Syftet var att inom utpekade värdekedjor stärka förutsättningarna för digital samverkan, bl.a. genom att förenkla för medborgare och företag, utveckla av förvaltningsgemensamma lösningar och förbättra tillgängliggörandet av information.

På det här passet får du ta del av myndigheternas lärdomar och diskutera hur digital mognad genom samarbete får spridning inom offentlig förvaltning.

Regeringsuppdragen inom satsningen rör fyra utpekade värdekedjor:

  • Smartare samhällsbyggnadsprocess för att öka bostadsbyggandet – Lantmäteriet tillsammans med Boverket
  • Öka tillväxten genom en smartare livsmedelskedja – Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket
  • Smartare miljöinformation för att nå våra miljömål – Naturvårdsverket
  • Enklare företagande inom restaurang och besöksnäring – SKL tillsammans med Tillväxtverket och Bolagsverket

Medskick hem

Inspiration och konkreta exempel att diskutera och kanske ta vidare inom den egna verksamheten på hemmaplan.

Målgrupp

Alla som är intresserade av att få digital transformation att hända på riktigt.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle