Lunch med unconference

Under lunchen arrangerar vi en så kallad unconference där du väljer ditt lunchsällskap och bordsplacering efter det ämne du är intresserad av att diskutera.

Under konferensens första dag tar vi fram frågeställningar och ämnen som diskuteras mellan konferensdeltagare. Du väljer om du vill delta i unconference.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle