Registrering nätverksdag

Registrering på Aros Congress Center, Munkgatan 7.

OR 2019 inleds med en nätverks- och studiedag där deltagare ges möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och ämnen. Nätverksträffarna är i olika lokaler över Västerås men registrering och lunch sker på ACC.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle