6A. Molntjänster - Vägar framåt

Kan man använda molntjänster efter alla diskussioner om de rättsliga frågorna? Under passet ges vägledning för att komma vidare och konkretisering av delfrågor och vilka analyser som behöver göras.

För att kunna använda molntjänster krävs ett arbete i varje organisation för att välja rätt typ av molntjänst för informationen och typ av verksamhet. Det finns behov av att analysera utifrån flera perspektiv och lagar. Såväl säkerhetsskyddslagen, offentlighets- och sekretesslag och dataskyddslagstiftning aktualiseras.

Under passet ges vägledning och struktur för analyserna och konkretisering av vad varje organisation behöver göra.

Medskick hem

Konkret vägledning om vilka analyser som behöver göras inför användning av molntjänster.

Målgrupp

CIO, CDO, beslutsfattare inom digitalisering.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle