Utställning öppen

Vår utställning är mötesplatsen där deltagare och utställare kan samtala om lösningar, utbyta erfarenheter och inspireras hur vi tillsammans kan utveckla en smartare välfärd.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle