Studio OR

Vi sänder live från Offentliga Rummet i vår studio.

Livshändelsearbetet

Programledare: Anna Lundh Liljegren, Västerås Stad

Hur kan aktörer i det offentliga förenkla vardagen för dig som invånare genom digitala lösningar.

Gäster

 • Sara Tunheden, Innovationsguiden, om att involvera användare och att samskapa.
 • Mia Ahlgren, European Disability Forum, om intelligens som inte diskriminerar.
 • Johnny Carlberg, eSam, om behovsdriven utvecklin och att titta på kunders behov.
 • Adrian Solitander, Vinnova, innovation och data.

Digital kompetensutveckling - om digital delaktighet

Programledare: Anders Nordh, SKL

I arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är det viktigt att också öka den digitala delaktigheten. Du får ta del av erfarenheter från Rättviks kommun.

Gäster

 • Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket
 • Britta Sandblom, verkställande tjänsteperson, Föreningen Sambruk
 • Gunilla Klingh, verksamhetschef, socialförvaltningen Rättviks kommun
 • Sara Hansson, projektledare digitalisering, socialförvaltningen Rättviks kommun

När blir digitaliseringen av kommunala tjänster lönsam?

Programledare: Anders Nordh, SKL

Gäster

 • Anders Hinze, Digitalisieringsrådet
 • Jens Danielsson, Örnsköldsviks kommun
 • Anna Pegelow, Sveriges Kommuner och Landsting

Hinder för digitalisering

Programledare: Anna Lundh Liljegren, Västerås Stad

Varför har vi inte kommit längre i digitaliseringen av det offentliga Sverige? Vi pratar om hinder inom arbetet med digitalisering, bland annat juridik, organisation, teknik och samverkan.

Gäster

 • Daniel Antonsson, DIGG
 • Peter Mannerhagen, Inera
 • Anders Teljebäck, Västerås Stad