Utställare 2019

På Offentliga Rummet i Västerås kommer du träffa följande utställare.

Hack for Sweden

Hack for Sweden

Hack for Sweden är ett regeringsuppdrag som ska bidra till att öka medvetenheten och användningen utav öppna data. Vårt fokus och mål är att stimulera och bredda användningen av öppna data till förmån för samhället. Vi organiserar Sveriges största årliga hackaton som drivs av våra myndigheter

Knowit Insight

Knowit

Knowit Insight är med sina drygt 300 medarbetare en av de starkare digitala managementkonsulterna i Norden. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Vi gör det genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar som skapar digitala möjligheter och långsiktigt värde för våra kunder.

Millwater

Millwater

Millwater erbjuder konsultation inom verksamhets-, organisations-, och ledarutveckling och är specialister på etablering och utveckling av kommunal medborgarservice. Millwaters mission är att bidra till att förädla skattemedel - att stötta offentlig verksamhet i att utveckla värdeskapande medborgarmöten för en långsiktigt hållbar offentlig service - i världsklass.

SecureAppbox

SecureAppbox

SecureAppbox är ett hel svenskt bolag grundat 2011. Vi erbjuder privata företag och offentliga verksamheter lösningar som skyddar kommunikationen av känsliga och skyddsvärda data, samt rådgivning inom datasäkerhet och anpassning till de nya informations säkerhetskraven som GDPR och NIS medför.

Telia

Telia

Telia hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. Vi erbjuder våra tjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien - inklusive Ryssland och Turkiet - samt i Spanien.

Useit Consulting Sweden AB

Useit är konsultföretaget som hjälper dig att skapa digitala upplevelser som fungerar för alla användare. Oavsett förutsättningar. Vi ser tillgänglighet som en naturlig del av UX och sätter alltid användaren i fokus.

Dania Software A/S

Dania Software är experter på lösningar till Microsoft Office. De har 250 000 aktiva användare. Deras flaggskeppsprodukt: dynamictemplate är en marknadsledande standardlösning för effektiv mallhantering.

Därutöver erbjuder de bland annat lösningen accessibilityfixer, som säkerställer webbtillgänglighet direkt från dokumetskapandet.

Kom förbi montern så berättar de mer.

 

Agima Management AB

Dewire Consultants AB

DIGG

Digidelnätverket

Digitalist Sweden AB

Dustin Group AB

Entergate

eSam

ETU AB

EVRY

imCode

Junglemap

Metasolutions AB

MobilityGuard

Netgain AB

Nordic Institute for Interoperability Solutions

Nordic Peak AB

RISE Research Institutes of Sweden

Safespring

SKL

Upphandlingsmyndigheten

Vinnova

Visma Consulting

Västerås Stad

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle