Information till utställare

Har ditt företag lösningar på en smartare välfärd? Har ni lösningar som kan inspirera till en modern, samverkande och innovativ offentlig sektor? Vill ni diskutera med personer i offentlig sektor som arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering? I så fall är Offentliga Rummet rätt forum för er.

Målet med konferensen är att skapa en mötesplats där deltagare kan utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta.

Vilka är på konferensen?

Konferensen vänder sig till personer som arbetar med digital verksamhetsutveckling inom och för offentlig sektor som till exempel verksamhetsansvariga, strateger, utvecklare, projektledare, samordningsansvariga kommunikationsansvariga, it-ansvariga, jurister eller verksamhetsarkitekter. Offentliga Rummets deltagare kommer främst från kommuner, myndigheter, regioner, akademi samt samverkansorganisationer. Under Offentliga Rummet 2019 kommer vi se ett ökat deltagande från privat sektor.

När?

Konferensen är 10-12 juni i Västerås. Vi har valt att begränsa monterutställningen både i tid och omfång för att förtydliga utställningen plats i konferensen. Utställningen är därför öppen 10 juni klockan 16.00-20.00 och den 11 juni klockan 8.00-16.00.

Var?

Utställningen är i lokal Ovalen i bottenvåningen i Aros Congress Center i Västerås. Inflytt sker eftermiddag 10 juni mellan 12.00-15.00 och utflytt 11 juni 16.00-19.00.

Den 10 juni inleder vi konferensen med en inspirationsföreläsning och mingel i utställningsytan, den 11 juni kommer fika och lunch serveras i utställningsytan. Den 12 juni är det ingen utställning men vi ser gärna att ni som monterutställare stannar kvar och deltar i konferensens workshop, seminarier och aktiva lunchsamtal.

Utställarens roll på konferensen

Vi tror att både deltagare och utställare har mycket att lära av varandra och genom dialog och interaktion kan vi skapa en mötesplats som kan inspirera till en smartare välfärd. Utställarna är en viktig del av konferensen och bidrar till inspiration och konkret kunskap om produkter och tjänster. Vi ser gärna att monterutställare deltar i konferensens seminarier och workshops.

Vad ingår i utställarpaketet?

Vid bokning av ett utställarpaketet ingår följande.

 • 2x2 kvm monteryta med montervägg i bakändan (2 meter bred).
 • 1 ståbord
 • 1 barstol
 • El och trådlöst Wi-Fi
 • Företagets namn och kort beskrivning av era tjänster på www.offentligarummet.se
 • Fritt deltagande för 2 medarbetare 11-12 juni. Det ger tillgång till samtliga föreläsningar 11-12 juni, dokumentation, lunch, kaffe samt även mingel 10 juni. Middag den 11 juni köps separat.

Frågor?

Vänd er till Travel Team, kongress@travelteam.se alt. 021-41 72 05.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

  Medarrangörer

  Logotyp Västerås stad
  Logotype Vinnova
  Logotyp Inera
  Logotype SKL Kommentus

  Samarbetspartners

  Logotyp DIGG
  Logotype eSam
  Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet