Information till utställare

Har ditt företag behov av att utöka kontaktnätet med personer i offentlig sektor som arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering? I så fall är Offentliga Rummet rätt forum för er.

Målet med konferensen är att skapa en mötesplats där deltagare kan utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta.

Konferensen vänder sig till personer som arbetar med digital verksamhetsutveckling inom och för offentlig sektor som till exempel verksamhetsansvariga, strateger, utvecklare, projektledare, samordningsansvariga kommunikationsansvariga, it-ansvariga, jurister eller verksamhetsarkitekter. Offentliga Rummets deltagare kommer främst från kommuner, myndigheter, regioner, akademi samt samverkansorganisationer. Under Offentliga Rummet 2019 kommer vi se ett ökat deltagande från privat sektor.

Vi tror att både deltagare och utställare har mycket att lära av varandra och genom dialog och interaktion kan vi skapa en mötesplats som kan inspirera till en smartare välfärd. Utställarna är en viktig del av konferensen och bidrar till inspiration och konkret kunskap om produkter och tjänster. Vi ser gärna att monterutställare deltar i konferensens seminarier och workshops.

Konferensen äger rum 10-12 juni på Aros Congress Center i Västerås. Inför offentliga Rummet 2019 har vi valt att begränsa monterutställningen både i tid och omfång för att på så vis förtydliga utställningens betydelse. Utställningen öppnar 10 juni klockan 16.00. Konferensen inleds med en inspirationsföreläsning som efterföljs av mingel i utställningsytan. Kvällen avslutats cirka klockan 20. Den 11 juni är utställningen öppen 8.00-16.00. I samband med pauser finns avsatt tid att besöka utställningen. Den 12 juni är de utställningen stängd men vi ser gärna att monterutställarna stannar kvar och deltar i konferensens workshop och aktiva lunchsamtal.

Priser och mer praktiskt information kommer inom kort.