Anmälan till Offentliga Rummet 2.0

Offentliga Rummet 2.0 har tagit steget från konferens till plattform.

Vi sänder live 3 juni och 21 augusti. Vi publicerar förinspelat material löpande.

Plattformens innehåll

 • Presentationer och fördjupningar (Video-on-demand och Live-on-demand, med relevanta medverkande kring aktuella ämnen. Det ges också möjligheter till regionala och lokala inslag och grupperingar)
 • Tillgång till relevant material (exempelvis utredningar, rapporter, white-papers, artiklar)
 • Digitalt nätverk med möjligheter till löpande fördjupningsgrupper i olika formationer (exempelvis ämnesmässigt, geografiskt, yrkesroller)
 • Partnerarena (Möjlighet för leverantörer och partners att dela information och material löpande)
 • Frågor och svar

Program 3 juni

Program 21 augusti

Konferensavgift blir abonnemangsavgift

Under våren har teamet bakom Offentliga Rummet arbetat intensivt med att ställa om, i och med effekterna av Coronapandemin.

Den 28 april kunde vi berätta om att Offentliga Rummet utvecklas till en digital plattform och programmet för den första livesändningen den 3 juni presenterades. Ni är många som längtar efter Offentliga Rummet, det gör vi också! Tack för all fin respons och hejarop under de senaste månaderna och veckorna.

Nu kan vi äntligen berätta om plattformens ekonomiska och tekniska förutsättningar.

Konferensavgiften konverteras till en abonnemangsavgift, som på sista raden är billigare än vad det tidigare kostat att resa, bo och konferera på Offentliga Rummet.

Du får dessutom tillgång till materialet dygnet runt, året runt, istället för två fysiska dagar på plats.

Tjänsten är anpassad för att kunna inkludera fler

Vi har full förståelse för att läget är tufft just nu för många. Vi respekterar det genom att anpassa tjänsten så att ni får möjlighet att låta fler medarbetare kompetensutvecklas genom att vara med i utbildning och lärande. På så sätt kan ni rusta medarbetares och hela organisationens samlade kompetens och ni kommer lättare att kunna hantera de effektiviseringar och besparingar som kommer att vara nödvändiga för en sund verksamhet, både efter krisen och i framtiden.

Abonnemangsformerna Grupp och Organisation nedan är framtagna med detta i åtanke. Ju fler som deltar från samma organisation, desto billigare per person.

Offentliga Rummet är en 365-dagarstjänst som faktureras årsvis med en månads uppsägningstid.

Du som köper ett abonnemang kommer att få länk inloggningsuppgifter måndagen den 1 juni, så du hinner logga in och testa i god tid före plattformens första Live-On-Demand-sändning onsdagen den 3 juni.

Årsabonnemang

Offentliga Rummet är en 365-dagarstjänst som faktureras årsvis med en månads uppsägningstid.

Stegvis utbyggnad

Plattformen byggs på stegvis. Det reflekteras på abonnemangsavgiften för 2020. Du som köper abonnemang under 2020 kommer ha samma pris för tjänsten under 2021, när tjänsten är färdigimplementerad och abonnemangsavgiften höjs något. Så här ser planeringen ut för den stegvisa utbyggnaden under 2020:

3 juni – livesändning plenum, chattfunktion, deltagarförteckning

 • före midsommar– materialet från 3/6 tillgängligt på plattformen, samt andra inspelningar som görs i juni

21 augusti – livesändning plenum och spår, chattfunktion, forum, digitalt nätverk, utställararena, deltagarförteckning

 • I anslutning till den 21/8 – materialet från livesändningen tillgängligt på plattformen, samt andra inspelningar som görs i augusti
 • September och framåt – ytterligare Live-on-demand-sändningar och On-demand-material görs tillgängligt. On-demand-material från livesändningar och inspelningar, Forum, digitalt nätverk, utställararena, Frågor och Svar och deltagararena är löpande funktioner i tjänsten.

Avgifter

Det finns tre abonnemangsformer i tjänsten, framtaget för att vara anpassade efter dina och era förutsättningar.

 • Individuell – för en person.
 • Grupp – för upp till 6 personer inom samma organisation (samma epost efter ”@”, ex ”@skr.se”)
 • Organisation – för 12 personer eller fler inom samma organisation (samma epost efter ”@”, ex ”@skr.se”)

Det går också att enbart köpa access till livesändningen den 3 juni samt till den 21 augusti.

Det är dock mest fördelaktigt att köpa ett helårsabonnemang.

Avgifter endast Live-On-Demand 3 juni eller 21 augusti:

 • Individuell
 • Grupp (max 6 personer)
 • Organisation (12 personer eller fler)

Årsabonnemang

Årsabonnemang

Individuell

4 200 sek exkl. moms

Årsabonnemang

Grupp (max 6 personer)

22 500 sek exkl. moms

Årsabonnemang

Organisation (12 personer eller fler)

40 000 sek exkl. moms

Live-On-Demand, 3 juni 2020

Live-On-Demand
3 juni

Individuell

3 000 sek exkl. moms

Live-On-Demand
3 juni

Grupp (max 6 personer)

15 000 sek exkl. moms

Live-On-Demand
3 juni

Organisation (12 personer eller fler)

25 000 sek exkl. moms

Live-On-Demand, 21 augusti 2020

Live-On-Demand
21 augusti

Individuell

3 000 sek exkl. moms

Live-On-Demand
21 augusti

Grupp (max 6 personer)

15 000 sek exkl. moms

Live-On-Demand
21 augusti

Organisation (12 personer eller fler)

25 000 sek exkl. moms

Tekniska förutsättningar

Du som köper ett abonnemang kommer att få länk inloggningsuppgifter måndagen den 1 juni, så du hinner logga in och testa i god tid före plattformens första Live-On-Demand-sändning onsdagen den 3 juni.

Det är viktigt med en bra uppkoppling.

Det går att ansluta till Live-On-Demand-sändningen gemensamt i ett rum för att lyssna och titta tillsammans, förutsatt att ni köpt abonnemanget Grupp (max 6 personer) eller Organisation (12 personer eller fler).

Tjänsten förutsätter inte att du som deltagare är uppkopplade med bild och ljud från er. Från och med Live-On-Demand-sändningen den 21 augusti finns dock möjlighet att möta utställare, mingla tillsammans digitalt samt delta i workshops i spåren där bild och ljud från dig som deltagare är att föredra. Mer information kring detta kommer att komma i god tid före den 21 augusti.

GDPR

Vi följer GDPR när vi lagrar dina personuppgifter.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.
Så hanterar vi dina personuppgifter

Avbokningsregler

Vi förbehåller oss rätten att ställa in plattformen vid för få anmälda deltagare. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Alla ändringar skickas till gunilla.sunnros@skr.se