Information

Offentliga Rummet är mötesplatsen där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

På konferensen ger vi en vision av framtidens digitala samhälle, både nationellt och internationellt, och hur vi kommer dit genom partnerskap och samarbete över gränserna. Du som deltar får konkreta verktyg, metoder och strategier som du kan omsättas direkt på hemmaplan i din organisation.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar som strateg, verksamhetsutvecklare, projektledare, verksamhetsarkitekt, jurist, it-ansvarig, politiker eller verksamhetschef inom olika områden. Du är generellt intresserad av digitalisering som möjlighet för utveckling och effektivisering. Du arbetar inom kommun, region, myndighet, samverkansorganisation, akademi, branschorganisation eller näringsliv.

Tid och plats

Offentliga Rummet 2020 äger rum 3-4 juni på Clarion Hotel Arlanda.

Anmälan

Anmälan till konferensen har flyttats fram till 17 mars. Upplägg av dagarna och konferensavgifter presenteras i mars.

Arrangörer

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Vinnova, Inera, SKL Kommentus, DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, eSam och Regeringskansliet.