Katarina Lindblad Gidlund

Professor i Informatik Mittuniversitet och forskningsledare för Forum för digitalisering (FODI)

Katarina Lindblad Gidlund

Katarina L Gidlund är i grunden sociolog och professor i informatik och forskningsledare för Forum för digitalisering (FODI) med ett trettiotal forskare och lärare från en mängd olika vetenskapliga discipliner. Hon har också olika positioner nationellt och internationellt inom det forskningsfält som handlar om digitalisering inom offentlig sektor och är under 2020 även ordförande i SISA, Svenska informationssystemakademin.

Katarina L Gidlund är en ofta anlitad föreläsare för att förklara vad digitalisering egentligen är och arbetar just nu tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner på det regeringsuppdrag som handlar om att kommunledningar och folkvalda skall bättre förstå digitalisering som koncept och praktik.

Katarina L Gidlund arbetar med kritiska studier av digitalisering och samhällsförändring som ger många verktyg att gå bortom vad som kan beskrivas som naiv digitalisering och istället fokusera på digitalisering som bottnar i vår tids utmaningar och som kan förstås och upplevas som meningsfull.