Louise Callenberg

Louise Callenberg är sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner.

Louise Callenberg talar på Offentliga Rummet

- Digitalisering handlar i grunden om människor och organisationer som förändrar sina beteenden tillsammans med teknik. Det kräver samarbeten, smart samverkan och innovationsprocesser, säger Louise Callenberg.

Louise har arbetat som enhetschef vid avdelningen för digital utveckling i Stockholms stad. Hon har haft olika roller och chefsbefattningar inom Stockholms stad, bland annat som it-strateg och tillförordnad enhetschef för styrning och strategi. Louise har även varit borgarrådssekreterare vid skolroteln.