Marta Nannskog

Projektledare på SKR

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Marta Nannskog har lång erfarenhet inom den sociala barnavården både i Sverige och Norge. Hon har ett särskilt intresse för digitalisering och organisatoriska frågor.

Marta Nannskog bott i Kina, USA, Italien och Norge i många år. Hon tycker om att tänka nytt och helhetligt.