Kontakt Offentliga Rummet

Anmälan

Konferensservice på Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 72 86
konferens@skr.se

Projektledare

Gunilla Sunnros
Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 70 00
gunilla.sunnros@skr.se

Programansvariga

Tove Löfgren
Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 70 00
tove.lofgren@skr.se

Jessica Röök
Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 70 00
jessica.rook@skr.se

Anna Johansson
Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 70 00
anna.johansson@skr.se