Kontakt Offentliga Rummet

Anmälan, hotell och utställning

Konferensservice
08-452 72 86
konferens@skr.se

Konferensansvarig

Åsa Agerbring
Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 70 00
asa.agerbring@skr.se

Kommunikationsfrågor

Elin Sköld
Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 77 88
elin.skold@skr.se