Nätverks- och studiedag

OR 2020 har ingen öppna nätverksträffar och nätverksdagen tas bort från konferensen.

De öppna nätverk- och studieträffar som arrangerats dagen innan Offentliga Rummet tas bort från 2020. Anledningen är att vi vill begränsa antalet dagar för konferensen och mycket av träffarnas innehåll är ämnen vi istället vill se i konferensens programinnehåll.

Ni som tänkt arrangera öppen nätverksträff, det vill säga en träff som alla kan anmäla sig till, ska istället ansöka om plats i programmet under konferensen.

Programförslag till Offentliga Rummet

För er som tänkt arrangera en sluten träff, till en begränsad grupp med en speciell inbjudan, kan ni fortfarande göra det dagen innan konferensen. Maila projektledare Åsa Agerbring så ser vi hur vi löser det.