Tillit, misstag och komplexitet

Komplexitet och omställning - Patrick Stahl.

Att våga misslyckas, så här gör du! - Leif Denti.

Patrick Stahl

Patrick Stahl

Har utbildat ledare och ledningsgrupper i 71 olika länder.

Till presentation