Inledning

Öppnande av Offentliga Rummet 2.0 - Anders Ygeman, Digitaliseringsminister

Kris och KRIS och digitalisering - Katarina Gidlund, Mittuniversitetet

AI Agenda för Sverige och AI-utbildning för ledare - Jeanette Nilsson, RISE och Caroline Andersson, Governo