Utblick mot Sverige och världen

Det nya normala - Anna Eriksson, DIGG; Jakob Hellman, tf enhetschef, Vinnova och Jenny Birkestad, avdelningschef, SKR

EU-solidaritet i Covid-19-tid - Ewa-Lotta Löwstedt Lundell, vd, SKL Kommentus och Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker (MP)

Infodemi - Emma Frans, epidemiolog

Corona, Sverige, världen och de 5 hindren - Magnus Penker, Innovationsexpert

Jenny Birkestad

Jenny Birkestad, direktör avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting talar på Offentliga Rummet

Jenny Birkestad, avdelningschef för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner.

Till presentation