Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 20 april 2017

Är Artificiell Intelligens lösningen på välfärdens utmaningar?

Möjligheterna med Artificiell Intelligens (AI) engagerar. Självlärande och smarta maskiner har snabbt blivit något som många organisationer inom offentlig sektor pratar varmt om. Under detta pass kommer Anders Ekholm (vice VD Institutet för framtidsstudier) att bena i begreppet AI.

Vilka är möjligheterna? Hur ska vi jobba tillsammans med maskinerna för att utföra vårt jobb bättre och ta rätt beslut? Har vi förutsättningar att ge maskinerna tillgång till den data de behöver för att göra sitt jobb? Tillsammans med Roger Molin (SKL) och Anders Ekholm kommer Offentliga Rummets moderator Frida Boisen att föra ett samtal om välfärdens utmaningar och behovet av transformativa tekniker och metoder. Är AI en viktig del av en sådan transformation?

Medverkande

  • Anders Ekholm, Vice VD institutet för framtidsstudier.
  • Roger Molin, Analytiker, SKL.

Tid

30 maj 18.30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!