Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 19 maj 2016

FGS:erna i dag och hur vi får dem att bli fler

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) är en viktig del för att strukturera data för överföring av olika informationstyper.

Arbetet med att ta fram nya FGS:er utförs av de som ser behovet, beskriver nyttan och är sakkunniga på området med kännedom om befintliga standarder.

  • På gång hos FGS-funktionen
  • Tips om vägledningar och informationskanaler
  • Vad är en FGS och hur hänger det ihop med andra verktyg i informationsförvaltningen?
  • Exempel på arbete med att implementera FGS paketstruktur
  • Diskussion om hur vi kan samarbeta på ett smart sätt för att få fram fler FGS:er

Program för FGS (PDF, nytt fönster)

Seminarieansvarig

Karin Bredenberg, Teknisk rådgivare metadata, Riksarkivet, Elin Jonsson, Bevarandestrateg Kommunalförbundet Sydarkivera.

Tid

10.00-16.00

Lokal

Live 6

Öppet för alla

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!