Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 5 april 2018

Forskarvägg och posterutställning

Inbjudan till Forskarväggen – Offentliga Rummets posterutställning för forskning inom digitalisering av offentlig sektor

Offentliga Rummet är en årlig återkommande konferens för dem som arbetar med att driva förändringsarbete inom offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Förra året deltog över 800 beslutsfattare, affärsutvecklare och strategiska ledare från hela Sverige på konferensen. Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam.

 Värd för 2018 års konferens delas av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och de övriga 48 kommunerna i Västra Götaland. Konferensen genomförs den 24-25 maj på Gothia Towers i Göteborg.

Vi tror att både deltagare och utställare har mycket att lära av varandra och vi vill genom dialog och interaktion skapa en mötesplats som kan inspirera till en modern, samverkande och innovativ offentlig sektor genom digitalisering. För att förstärka forskningens roll i detta kommer vi ha en mindre posterutställning där forskare kan visa upp sina arbeten.

Ni inbjuds att söka till en posterplats vid vår ”Forskarväggen” för att där presentera ert arbete den 24 och 25 maj. Uppvisade arbeten skall handla om forskning kring intressanta saker för digitalisering av offentlig sektor och som också kan ge ökad konkurrenskraft. Du kanske har en idé om hur IoT skulle kunna förenkla kollektivtrafiken eller hur blockkedjor kan revolutionera sjukvården?

Ni söker en plats genom vårt formulär nedan senast 30 april. Kort därefter får ni besked om deltagande efter en bedömning av inkommet material. En självkostnadsavgift för utställningsyta, fika och lunch utgår med 1.000 kr/person under dessa två dagar för de som väljs ut. Vill man besöka seminarierna anmäler man sig särskilt till detta till ordinarie konferenspriser.

Välkomna!

Anmälan

Anmälan via formulär nedan.

 


För- och efternamn
Rubrik för vad postern handlar om
Posterutställning

Posterutställning

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!