Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 20 april 2017

Digital transformation – hur och till vilken nytta?

Utöver det allt vanligare modeordet ”digitalisering”, så används nu ofta begreppet digital transformation – antingen för att spå ljusa framtidsutsikter eller varna för allvarliga följder av effekterna med allt fler digitala tjänster och verksamheter. Men, vad innebär digitalisering egentligen och vilka praktiska nyttoeffekter har hittills uppnåtts genom digital transformation inom den offentliga sektorn?

Föreningen Sambruk har i mer än tio år arbetat med många olika verksamhets-utvecklingsprojekt, där e-tjänster och digitalisering varit bärande inslag.

Nätverksdagen kommer att fokusera på tre mycket aktuella och väsentliga delar inom digital transformation av offentliga sektorn.

Artificiell intelligens som effektivt stöd inom kundtjänst/kontaktcenter

En av de viktigaste strategiska teknikerna som rankas högt för 2017 är artificiell intelligens (AI), där ett användningsområde som anges är kontaktcenter. AI används redan idag av organisationer bl.a. för att underlätta kunders självbetjäning och besvara frågor efter att de tolkats.

Under rubriken Vad händer inom AI och är det något för kommuner? kommer Göran Lindsjö, som utifrån efterfrågan från svenska kommuner studerat lämpliga tillämpningar för AI inom kommunal verksamhet extra, att guida oss genom olika tänkbara användningsområden och hur AI kan användas för kommunal utveckling.

Göran Lindsjö har de senaste åren arbetat på Näringsdepartementet med digital transformation av de svenska myndigheterna. Under vintern 2016–2017 har Göran för Finansdepartementet analyserat utvecklingen av artificiell intelligens främst i USA. Han har träffat de ledande universiteten, företagen, analytikerna och federala myndigheter. Ett av syftena med studien har varit att analysera möjligheterna för Sverige i allmänhet och för offentlig sektor i synnerhet. Rapporten publicerades i mars 2017.

Göran har tidigare grundat och drivit framgångsrika företag inom bland annat artificiell intelligens och kontaktcenter. Göran har också varit styrelsemedlem i flera specialiserade it-företag och i Dataföreningen. Han har också varit föreläsare på flera konferenser och universitet i Europa och USA.

Medborgaren som medskapare av digitaliserade tjänster

Mer information kommer inom kort

Verksamhetsutveckling som väsentlig del inom den digitala transformationen, vilket kräver en stark förändringsledare

Mer information kommer inom kort

Föreningen Sambruks Årsmöte

Samtliga medlemmar hälsas välkomna till Årsmötet den 30 maj 16.30 som hålls direkt efter Nätverksdagen (i samma lokal).

Årsmötet är föreningsmedlemmarnas formellt viktigaste och stadgeenliga forum för delaktighet och påverkan för föreningens verksamhet och utveckling.

På föreningsstämman ges föredragningar om tidigare och pågående verksamhet, samt beslut om verksamhetsplan för kommande år och en ny styrelse väljs.

Handlingar till Årsmötet kommer att publiceras på Sambruks webbplats

Anmälan till admin@sambruk.se

Tid

10.30-16.30

Öppet för alla intresserade att anmäla sig till

Arrangörer

Sambruk

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!