Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 6 april 2017

Internet of Things som motor för hållbar offentlig verksamhetsutveckling

Vi försöker idag att förbättra resursanvändning och miljö genom att sätta upp regler för medborgarna och verksamheter. Uppkopplade saker eller Internet of things (IoT), ger oss en möjlighet att synliggöra problem och genom positiv påverkan, få verksamheter att förbättra tjänster, minska resursanvändning och minska miljöpåverkan. Dagen kommer att inspirera, visa på konkreta exempel och ordna en workshop där vi tillsammans försöker identifiera områden som kan utvecklas med hjälp av IoT.

Andreas Gyllenhammar

Andreas Gyllenhammar

Sandra Lindman

Sandra Lindman

Program

9.30 Fika och registrering

10.30 Välkommen
Mattias O’Nils, Mittuniversitetet

10.50 ” IoT möjliggör framtiden tjänster, affärer och lösningar!”
Sandra Lindman, Telia company

11.40 ”Smarta staden = Hållbara samhällen”
Andreas Gyllenhammar, Sweco

12.30 Lunch

13.30 Fallstudier – Innovation med IoT
Mittuniversitet har samarbetsavtal med Sundsvalls, Härnösands och Östersunds kommun. Målet är att tillsammans stärka regionen och skapa tillväxt genom att stimulera forskning som gör nytta. Nytta för samhälle, näringsliv och människor i kommunerna. På denna programpunkt presenteras tre fallstudier där verksamheter utvecklats med Internet of Thingst - IoT.

”Ett intelligent avlopps- och dagvattennät”
MittSverige Vatten och avlopp, Dewire och Mittuniversitetet

”Verktyg för stadskärneutveckling”
Handelsplats Härnösand och Mittuniversitet

”Smart arbetsmiljö”
Castellum, Mitthem och Mittuniversitetet

14.45 Fika

15.15 Workshop: Skapa innovation och attraktion med IoT

16.15 Summering av workshop och dagen

16.30 Slut

Tid

10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till.

Arrangörer

STC, Sensible Things that Communicate, vid Mittuniversitetet i samverkan med flera aktörer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!