Publicerad: 12 april 2018

1. Medarbetardriven innovation – hur gör vi?

Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarnas idéer på vägen till förverkligande. Nätverksdagen syftar till erfarenhetsutbyte mellan de som idag arbetar med och inspiration för de som är nyfikna eller till och med är på väg att starta sådan verksamhet.

Se programmet här.

Tid: 10:00-17:00
Vi inleder med en öppen del prel kl 10-15.00 inkl lunch och e.m. fika. och sedan en sluten del för de 12 Vinnovafinansierade projekten ”Idéslussar i kommuner” kl. 15-17 prel.

Lokal: Kommer senare

Öppet kl 10-15.00 inkl lunch och e.m. fika, slutet kl. 15:00-17:00

Arrangörer: Vinnova

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!