Publicerad: 24 april 2018

3. Startkonferens Utmaningsdriven innovation

Varmt välkomna på startkonferensen för nystartade steg 1-projekt inom programmet för Utmaningsdriven innovation!

Med startkonferensen vill vi hjälpa er till en bra start på ert projekt. Temat för dagen är resan mot implementering i verklig miljö. Vi kommer att beröra följande ämnen i både föreläsningar och workshoppar:
  • Lära känna varann och hitta UDI-kompisstöd
  • Inspiration och lärdomar från projekt som genomfört steg 3 i Utmaningsdriven innovation
  • Projektledningstips
  • Vinnovas förväntningar på projekten

Tid: 10.00-16.00

Lokal: Kommer senare

Slutet, endast för inbjudna gäster

Arrangörer: Vinnova

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!