Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 6 mars 2018

Att slussa idéer till innovativ förändring

Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarnas idéer på vägen till förverkligande.

Den här dagen är till för erfarenhetsutbyte mellan de som idag arbetar med denna typ av frågor men också inspiration för de som är på väg att starta sådan verksamhet. Större delen av dagen är öppen för alla intresserade och i slutet av dagen inbjuds de av Vinnova finansierade idéslussarna i kommuner till ett separat möte.

Programmet

Tid

10.30-15.00 öppet seminarium. 15:00-17:00 endast för de av Vinnova finansierade Idéslussar i kommuner.

Lokal

Tunnbindaren

Arrangörer

Vinnova, SKL och Sundsvalls kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!