Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 6 mars 2018

Internet of Things som motor för hållbar offentlig verksamhetsutveckling

Vi försöker idag att förbättra resursanvändning och miljö genom att sätta upp regler för medborgarna och verksamheter. Uppkopplade saker eller Internet of things (IoT), ger oss en möjlighet att synliggöra problem och genom positiv påverkan, få verksamheter att förbättra tjänster, minska resursanvändning och minska miljöpåverkan. Dagen kommer att inspirera, visa på konkreta exempel och ordna en workshop där vi tillsammans försöker identifiera områden som kan utvecklas med hjälp av IoT.

Andreas Gyllenhammar

Andreas Gyllenhammar

Sandra Lindman

Sandra Lindman

Program

9.30

Fika och registrering

10.30

Välkommen
Mattias O’Nils, Mittuniversitetet
Dagens moderator: Markus Marklund

10.50

” IoT möjliggör framtiden tjänster, affärer och lösningar!”
Sandra Lindman, Telia company

11.40

”2017 - Var är den smarta staden?”
Andreas Gyllenhammar, Sweco

12.30

Lunch

13.30

Fallstudier – Innovation med IoT Mittuniversitet har samarbetsavtal med Sundsvalls, Härnösands och Östersunds kommun. Målet är att tillsammans stärka regionen och skapa tillväxt genom att stimulera forskning som gör nytta. Nytta för samhälle, näringsliv och människor i kommunerna. På denna programpunkt presenteras tre fallstudier där verksamheter utvecklats med Internet of Thingst - IoT.

”Ett intelligent avlopps- och dagvattennät”
MittSverige Vatten och avlopp, Dewire och Mittuniversitetet

”Verktyg för stadskärneutveckling”
Handelsplats Härnösand och Mittuniversitet

”Attraktiva stadskärnor”
Adal och Stadsparaden

14.45

Fika

15.15

Workshop: Skapa innovation och attraktion med IoT
På workshoppen inspireras du av möjligheter med IoT i offentlig verksamhet och får tillsammans utforma nya tjänster som kan utveckla verksamheten. Du får även ta del av och praktiskt använda en metod för att utveckla din innovationsprocess för att skapa nya offentliga tjänster och öka attraktionen genom Internet of things. Pro&Pro har stor erfarenhet av innovationsutveckling, affärsutveckling och tjänsteutveckling samt har arbetat med marknadslanseringar av flera framgångsrika tjänster baserade på internet of things.
Workshopledare: Tommy Ytterström och Robert Tjernström, Pro & Pro

16.15

Summering av workshop och dagen

16.30

Slut

Tid

10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till.

Arrangörer

STC, Sensible Things that Communicate, vid Mittuniversitetet i samverkan med flera aktörer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!