Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 6 mars 2018

Serverat – enklare restaurangföretagande, effektivare handläggning

Denna nätverksdag är uppdelad i två delar. Vi börjar dagen med en introduktion och fördjupning i vad Serverat är, varför behövs denna utveckling? Om du är nyfiken på vad Serverat är passa på och få en fördjupad presentation. Den andra delen av dagen arbetare vi i workshopsformat med konkreta frågor inom Serverat-programmet.

Restaurangbranschen är bland de mest regelstyrda branscherna som finns. Samtidigt är restaurangbranschen ett mycket vanligt steg för nyföretagare, ofta nyanlända, att komma in på arbetsmarknaden. Serverat, som är en samverkan mellan SKL, Tillväxtverket och Bolagsverket, gör nu processen att starta och driva restaurang enklare.

Nätverksdagen inleds med en introduktion och fördjupning i Serverats syfte, mål, leveranser och tidplaner. Om du vill veta mer om vad Serverat är och vad Serverat gör för nytta för dig och din verksamhet, kom och lyssna.
Den andra delen av dagen har vi fokus på konkreta frågor i Serverat-arbetet. Tillsammans genomför vi workshops som syftar till att ge alla deltagare mer insikt, kunskap och förståelse. Bl.a. arbetar vi med införandeprocessen i kommunen.

Tid

10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till.

Lokal

Salong 5, Svea

Arrangörer

SKL, Tillväxtverket och Bolagsverket

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!