Publicerad: 20 mars 2017

Nätverk Offentliga Rummet 2017

Om du är anmäld till nätverksdagen den 30 maj så finns följande nätverk att välja mellan.

Tisdag 30 maj

Internet of Things som motor för hållbar offentlig verksamhetsutveckling

Vi försöker idag att förbättra resursanvändning och miljö genom att sätta upp regler för medborgarna och verksamheter. Uppkopplade saker eller Internet of things (IoT), ger oss en möjlighet att synliggöra problem och genom positiv påverkan, få verksamheter att förbättra tjänster, minska resursanvändning och minska miljöpåverkan. Dagen kommer att inspirera, visa på konkreta exempel och ordna en workshop där vi tillsammans försöker identifiera områden som kan utvecklas med hjälp av IoT. Program kommer inom kort.

Tid: 10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till

Arrangör: STC, Sencible Things that Communicate, vid Mittuniversitetet i samverkan med flera aktörer


Samverkan – säga ja och nej och veta varför

Forskning om samhällets digitalisering präglas sedan länge av samverkan på en mängd olika sätt. Offentlig sektor, privata välfärdsleverantörer och forskare samarbetar kring att förstå och analysera vad vi menar med digitalisering och vilka förhoppningar vi sätter till digitalisering och innovation. Den här dagen ägnas till att försöka reda ut om det är något vi missar, något vi kan göra bättre och varför viss samverkan aldrig blir av. Program kommer inom kort.

Tid: 10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till

Arrangörer: Nationella eGov-forskarnätverket och andra aktörer


Att slussa idéer till innovativ förändring

Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarnas idéer på vägen till förverkligande. Den här dagen är till för erfarenhetsutbyte mellan de som idag arbetar med denna typ av frågor men också inspiration för de som är på väg att starta sådan verksamhet. Större delen av dagen är öppen för alla intresserade och i slutet av dagen inbjuds de av Vinnova finansierade idéslussarna i kommuner till ett separat möte. Program kommer inom kort.

Tid: 10.30-15.00 öppet seminarium. 15:00-17:00 endast för de av Vinnova finansierade Idéslussar i kommuner.

Arrangörer: Vinnova, SKL och Sundsvalls kommun


Film inom offentlig sektor - dela och samverka kring e-utbildningar

Nätverket för e-lärande håller årets andra nätverksmöte i samband med Offentliga rummet. Temat är rörlig media samt samverkan kring e-lärande (e-learning). Vi får inspiration och dialog kring rörlig media tillsammans med Kungälvs kommun och Malmö stad. Verktyget Skyltfönstret (dela och samverka kring e-utbildningar) presenteras – ett verktyg som tagits fram av nätverkets medlemmar. Vi avslutar dagen med en inblick i enklare gamification.

Tid: 10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till

Arrangörer: SKL, Malmö stad och Kungälvs kommun


Gemensam IS/IT Mora, Orsa, Älvdalens kommun

Förvaltningsstyrning med stöd av PM3 i kommuner. I workshopform kommer olika ämnen inom området förvaltningsstyrning med stöd av PM3 i kommuner behandlas

Sluten: enbart för inbjudna


Serverat – enklare restaurangföretagande, effektivare handläggning

Denna nätverksdag är uppdelad i två delar. Vi börjar dagen med en introduktion och fördjupning i vad Serverat är, varför behövs denna utveckling? Om du är nyfiken på vad Serverat är passa på och få en fördjupad presentation. Den andra delen av dagen arbetare vi i workshopsformat med konkreta frågor inom Serverat-programmet.

Tid: 10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till.

Arrangörer: SKL, Tillväxtverket och Bolagsverket


Digital transformation – hur och till vilken nytta?

Utöver det allt vanligare modeordet ”digitalisering”, så används nu ofta begreppet digital transformation – antingen för att spå ljusa framtidsutsikter eller varna för allvarliga följder av effekterna med allt fler digitala tjänster och verksamheter. Men, vad innebär digitalisering egentligen och vilka praktiska nyttoeffekter har hittills uppnåtts genom digital transformation inom den offentliga sektorn?

Tid: 10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till.

Arrangörer: Sambruk


Användarforum Open ePlatform

Den 30 maj arrangeras en halv dags användarforum för kommuner som använder Open ePlatform. Under forumet kommer vi tillsammans diskutera framtidslösningar och möjligheter med plattformen - men också utmaningarna. Hur fångar vi upp och löser generella problem på bästa sätt? Kan vi bredda samverkan? Vi delar med oss av våra samlade erfarenheter och reflektioner. Ämnen som vi kommer beröra är samverkansformer, integrationer och informationshantering.

Tid: 13.00-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till

Arrangörer: eSamverkan, http://esamverkan.nu/


Pilotkartläggning kommuners digitalisering

Kommuners digitalisering är en av civilministers Ardalan Shekarabis prioriterade frågor. För att få en bättre förståelse för kommunernas behov med avseende på digitalisering genomförs våren 2017 en pilotkartläggning i samarbete mellan regeringen och deltagare från användarföreningen KommITS. Representanter från enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet, SKL och KommITS berättar om upplägg, erfarenheter och slutsatser från arbetet med kartläggningen.

Tid: 13.00-15.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till

Arrangörer: Finansdepartementet


Digitalt först – workshop om regeringsuppdragen

Myndigheterna som har uppdrag att verka för Digitalt först träffas kring frågor som är gemensamma för samtliga uppdrag.

Tid: Slutet

Arrangörer: Finansdepartementet


FGS, Öppna data och E-arkiv

Välkommen till en nätverksdag som lyfter tre aktuella teman: Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS), Öppna data och E-arkiv – vad ska man tänka på som beslutsfattare.

Tid: 10.00-17.00 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till.

Arrangörer: Riksarkivet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och
Kommunalförbundet Sydarkivera

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!