Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 30 maj 2017

Nätverk Offentliga Rummet 2017

Om du är anmäld till nätverksdagen den 30 maj så finns följande nätverk att välja mellan.

Nätverksdagen den 30 maj avslutas 18.30 med ett spännande pass om välfärdens utmaningar med bland andra Anders Ekholm och Roger Molin. Efter det blir det en riktigt trevlig mingelkväll med mat och dryck.

Mingelkväll: Är Artificiell Intelligens lösningen på välfärdens utmaningar?

Tisdag 30 maj

Internet of Things som motor för hållbar offentlig verksamhetsutveckling

Vi försöker idag att förbättra resursanvändning och miljö genom att sätta upp regler för medborgarna och verksamheter. Uppkopplade saker eller Internet of things (IoT), ger oss en möjlighet att synliggöra problem och genom positiv påverkan, få verksamheter att förbättra tjänster, minska resursanvändning och minska miljöpåverkan. Dagen kommer att inspirera, visa på konkreta exempel och ordna en workshop där vi tillsammans försöker identifiera områden som kan utvecklas med hjälp av IoT.

Tid: 10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till

Arrangör: STC, Sensible Things that Communicate, vid Mittuniversitetet i samverkan med flera aktörer


Att slussa idéer till innovativ förändring

Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarnas idéer på vägen till förverkligande. Den här dagen är till för erfarenhetsutbyte mellan de som idag arbetar med denna typ av frågor men också inspiration för de som är på väg att starta sådan verksamhet. Större delen av dagen är öppen för alla intresserade och i slutet av dagen inbjuds de av Vinnova finansierade idéslussarna i kommuner till ett separat möte. Program kommer inom kort.

Tid: 10.30-15.00 öppet seminarium. 15:00-17:00 endast för de av Vinnova finansierade Idéslussar i kommuner.

Lokal: Tunnbindaren

Arrangörer: Vinnova, SKL och Sundsvalls kommun


Film inom offentlig sektor - dela och samverka kring e-utbildningar

Nätverket för e-lärande håller årets andra nätverksmöte i samband med Offentliga rummet. Temat är rörlig media samt samverkan kring e-lärande (e-learning). Vi får inspiration och dialog kring rörlig media tillsammans med Kungälvs kommun och Malmö stad. Verktyget eLärandebiblioteket, där man kan dela och samverka kring e-utbildningar, presenteras – ett verktyg som tagits fram av nätverkets medlemmar. Vi får också en inblick i enklare gamification.

Tid: 10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till

Lokal: Salong 6, China

Arrangörer: SKL, Malmö stad och Kungälvs kommun


Serverat – enklare restaurangföretagande, effektivare handläggning

Denna nätverksdag är uppdelad i två delar. Vi börjar dagen med en introduktion och fördjupning i vad Serverat är, varför behövs denna utveckling? Om du är nyfiken på vad Serverat är passa på och få en fördjupad presentation. Den andra delen av dagen arbetare vi i workshopsformat med konkreta frågor inom Serverat-programmet.

Tid: 10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till.

Lokal: Salong 5, Svea

Arrangörer: SKL, Tillväxtverket och Bolagsverket


Digital transformation – hur och till vilken nytta?

Utöver det allt vanligare modeordet ”digitalisering”, så används nu ofta begreppet digital transformation – antingen för att spå ljusa framtidsutsikter eller varna för allvarliga följder av effekterna med allt fler digitala tjänster och verksamheter. Men, vad innebär digitalisering egentligen och vilka praktiska nyttoeffekter har hittills uppnåtts genom digital transformation inom den offentliga sektorn?

Tid: 10.30-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till.

Lokal: Hattmakaren

Arrangörer: Sambruk


Användarforum Open ePlatform

Den 30 maj arrangeras en halv dags användarforum för kommuner som använder Open ePlatform. Under forumet kommer vi tillsammans diskutera framtidslösningar och möjligheter med plattformen - men också utmaningarna. Hur fångar vi upp och löser generella problem på bästa sätt? Kan vi bredda samverkan? Vi delar med oss av våra samlade erfarenheter och reflektioner. Ämnen som vi kommer beröra är samverkansformer, integrationer och informationshantering.

Tid: 13.00-16.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till

Lokal: Salong 2, Saga

Arrangörer: eSamverkan, http://esamverkan.nu/


Pilotkartläggning kommuners digitalisering

Kommuners digitalisering är en av civilministers Ardalan Shekarabis prioriterade frågor. För att få en bättre förståelse för kommunernas behov med avseende på digitalisering genomförs våren 2017 en pilotkartläggning i samarbete mellan regeringen och deltagare från användarföreningen KommITS. Representanter från enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet, SKL och KommITS berättar om upplägg, erfarenheter och slutsatser från arbetet med kartläggningen.

Tid: 13.00-15.30 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till

Lokal: Hovslagaren

Arrangörer: Finansdepartementet


FGS, Öppna data och E-arkiv

Välkommen till en nätverksdag som lyfter tre aktuella teman: Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS), Öppna data och E-arkiv – vad ska man tänka på som beslutsfattare.

Tid: 10.00-17.00 Öppet för alla intresserade att anmäla sig till.

Lokal: Mjölnaren, Svarvaren och Klockaren

Arrangörer: Riksarkivet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och
Kommunalförbundet Sydarkivera


Digitalt först – workshop om regeringsuppdragen

Myndigheterna som har uppdrag att verka för Digitalt först träffas kring frågor som är gemensamma för samtliga uppdrag.

Slutet event

Arrangörer: Finansdepartementet


Gemensam IS/IT Mora, Orsa, Älvdalens kommun

Förvaltningsstyrning med stöd av PM3 i kommuner. I workshopform kommer olika ämnen inom området förvaltningsstyrning med stöd av PM3 i kommuner behandlas

Slutet event

Arrangörer: Mora kommun, Orsa kommun och Älvdalens kommun


Nyttorealisering och digitalisering - Utveckling i samverkan, mognad och erfarenhetsutbyte

Nationella nätverket för nyttorealisering håller årets andra nätverksmöte i samband med Offentliga rummet. Temat är inte förvånande digitalisering, utveckling i samverkan samt myndigheternas mognad inom nyttorealisering och dess påverkan på hemtagning och realisering av förväntade nyttorna.

Slutet event

Arrangörer: Ekonomistyrningsverket

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!