Publicerad: 2 juni 2017

C4. Radikal förändring - framtidens skola

Hur kan skolan förändras så att målen uppfylls inom ekonomiska ramar, men ändå nå varje elev på individualiserade sätt? Hur kan skolan utvecklas i en digital värld mot något annat än det vi idag tänker om begreppet skola? Hur kan vi smartare dela resurser mellan skolor, kommuner, lärare och elever? Hur kan den administrativa bördan inom skolan lättas? Seminariet ger exempel på några av stegen på vägen mot framtidens skola.

Medverkande: Peyman Vahedi, Ådalsskolan, Kramfors kommun

Presentation: Radikal förändring - framtidens skola (PDF, nytt fönster)

Lokal: Salong 5, Svea

Hur kan en kommunal gymnasieskola i glesbygdens Sverige nå de många mål – ekonomi, kompetensförsörjning till näringslivet, lärarbehörigheter, politiska visioner, arbetsmiljömässiga och kunskapsresultat – utan att kräva mer resurser?

Enligt den chef som lett skolan genom detta förändringsarbete är ”kulturen” den viktigaste faktorn för en skolas framgång. För att skapa den kultur som nu finns på Ådalsskolan i Kramfors har många samtidiga satsningar genomförts. Sammantaget har dessa satsningar lett till ökad transparens och inflytande – egenmakt – för personalstyrkan. För eleverna har förändringsarbetet betytt högre motivation och studieresultat.

När skolan nu tar ytterligare kliv mot framtiden är den administrativa bördan – som ska ersättas med datadriven skolutveckling – prioritet 1. Här kommer skolans utmaningar att utkämpas och Ådalsskolan har redan intagit en offensiv och drivande position!

Medverkande

Peyman Vahedi, Ådalsskolan, Kramfors kommun

Presentation

Radikal förändring - framtidens skola (PDF, nytt fönster)

Lokal

Salong 5, Svea

Tid

31 maj 14.55-15:40

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!