Publicerad: 2 juni 2017

D6. Hur kan vi inom det offentliga utbyta information utan avgifter?

Ekonomistyrningsverket presenterar en färsk rapport om avgiftsfritt utbyte av grunddata från statliga myndigheter till kommuner och landsting. Bolagsverket berättar om hur kommuner och landsting kan hämta information om företag och föreningar.

Medverkande: Mary Norell och Martin Bestdahl, Bolagsverket, Victoria Nüth och Curt Johansson, Ekonomistyrningsverket

Presentationer: Hur kan vi inom det offentliga utbyta information utan avgifter? Bolagsverket (PDF, nytt fönster)

Hur kan vi inom det offentliga utbyta information utan avgifter? eSam (PDF, nytt fönster)

Lokal: Hattmakaren

Regeringen genomför en långsiktig satsning på en nationell digital infrastruktur. En väsentlig del av detta är att införa en smartare styrning och finansiering av gemensamma tjänster och grunddata.

Ekonomistyrningsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en finansieringsmodell för avgiftsfritt utbyte av grunddata från statliga myndigheter till kommuner och landsting. Förslag till finansieringsmodell ska rapporteras senast den 31 maj 2017.

Bolagsverket har mot denna bakgrund tagit fram en handlingsplan för vilken grunddata som kan lämnas ut avgiftsfritt. Under seminariet ges tillfälle för fördjupning i hur kommuner och landsting kan hämta och använda Bolagsverkets information samt ta del av Ekonomistyrningsverkets utredning.

Medverkande

Mary Norell och Martin Bestdahl, Bolagsverket, Victoria Nüth och Curt Johansson, Ekonomistyrningsverket

Presentationer

Hur kan vi inom det offentliga utbyta information utan avgifter? Bolagsverket (PDF, nytt fönster)

Hur kan vi inom det offentliga utbyta information utan avgifter? eSam (PDF, nytt fönster)

Lokal

Hattmakaren

Tid

1 juni 11.00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!