Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 20 februari 2017

Seminarier Offentliga Rummet 2017

Seminarierna är indelade i sju temaspår om löper parallellt under konferensen, genom sju seminariepass. Du behöver inte anmäla deltagande till seminarierna i förväg.

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

B1. LEDA för smartare välfärd, del 1

Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och Mittköpings bästa tips för att få fart på er digitala förändringsresa.

Medverkande: Joakim Jardenberg, SKL


E1. Ny handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling

Digital samverkan, effektiva lösningar och ett sammanhängande bemötande i olika livshändelser kräver att olika system kan kommunicera med varandra på ett enhetligt och säkert sätt.

Medverkande: Anna Gillquist och Sara Meunier, SKL


FI. Digital delaktighet, en demokratisk rättighet

Ta del av en färsk undersölkning om den digitala kompetensen på folkbiblioteken. SKL och Digidelnätverket har samarbetat kring en enkätudersökning och djupintervjuer under våren 2017. Vi lyfter fram bra exempel, pekar på möjligheter och utmaningar för att få fler digitalt delaktiga.

Medverkande: Anders Nordh, SKL och Jennie Olofsson, Länsbiblioteket Västernorrland


Onsdag 31 maj 11.55 -11.40

B2. LEDA för smartare välfärd, fortsättning

Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och Mittköpings bästa tips för att få fart på er digitala förändringsresa.

Medverkande: Joakim Jardenberg, SKL


C2. Modigast i Sverige! Vem vinner Guldlänken?

Guldlänken fokuserar i år mod i offentlig verksamhetsutveckling. Efter en prövning i flera steg kommer juryn att utse tre finalister som du får möta under detta seminarium. Vinnaren utses senare samma dag.

Medverkande: Anders Larsson, Projektledare för Guldlänken, tillsammans med företrädare för finalisterna.


E2. Serverat – enklare restaurangföretagande, effektivare handläggning

Genom nationellt ensade tolkningar av lagar och förordningar utvecklar Serverat livshändelsen Starta och driva restaurang. Företagaren får ett världsunikt stöd genom verksamt.se och kommunen.

Medverkande: Kenneth Zetterberg, SKL


F2. Digital delaktighet för alla, del 1

Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor, lokalt, regionalt och nationellt.

Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera


Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

B3. Användarna kräver smartare och snabbare organisationer

UR delar med sig av sin förändringsresa där företaget utnyttjat den kollektiva kompetensen i företaget för att prototypa och landsätta en ny organisation. Vilka metoder har använts och vad ställs det för krav på ledarskapet är några av frågorna som kommer att beröras.

Medverkande: Zoran Matic, Innovationsledare på UR


F3. Digital delaktighet för alla, fortsättning

Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor, lokalt, regionalt och nationellt.

Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

B4. Kommunikation på liv och död – Hur når vi invånarna i ett snabbt förändrat medielandskap?

Offentlig sektor i Sverige stå inför stora förändringar och ett omfattande omställningsarbete. I förändring sätts den kommunikativa förmågan och den kommunikativa strukturen på prov. Ett i grunden förändrat medielandskap skakar om det offentliga Sverige.

Medverkande: Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör vid Landstinget Västernorrland


C4. Radikal förändring - framtidens skola

Hur kan skolan förändras så att målen uppfylls inom ekonomiska ramar, men ändå nå varje elev på individualiserade sätt? Hur kan skolan utvecklas i en digital värld mot något annat än det vi idag kanske tänker om begreppet skola?

Medverkande: Peyman Vahedi, Ådalsskolan, Kramfors kommun


E4. Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbygd?

För att lyckas så krävs att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar samt alternativa tekniska lösningar. Vi beskriver möjligheterna som modern radioteknik ger, beskriver hur detta kan utveckla landsbygden och visar på ett riktigt exempel ur verkligheten.

Medverkande: Sören Oscarsson, Leader 3sam 2.0, Ragunda-Strömsund och Robert Sjöholm, Bluecom


F4. Ta steget in i rörlig media!

Lyssna till Kungälv kommuns och Malmö stads tankar kring rörlig media. Vilka är utmaningarna när man riggar sin organisation för rörlig media i offentlig sektor?

Medverkande: Mikael Hellman Ansvarig för visuell kommunikation på Malmö Stad och Susanne Junkala Kommunikationschef Kungälvs kommun

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

B5. Mätning som verksamhetshot

"För rätt länge sedan lärde sig fysikerna att HUR man mäter stark påverkar VAD man mäter. Det är hög tid att vi andra också lär oss det.” Ett citat från en relativt ny studie. Klart är att olika former av utvärderingar och mätningar ökar inom offentlig verksamhet.

Medverkande: Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, i samtal med moderatorn Anders Larsson


C5. Radikal förändring, ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har uppmärksammats stort för sitt arbete med att digitalisera ansökningsförfarandet av det ekonomiska biståndet.

Medverkande: Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen och Eleonor Schlyter, enhetschef för stödprocess myndighet i Trelleborgs kommun

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

F6. Vansbromodellen för integration – nu med digitalt stö

Vansbromodellen för integration har blivit allt mer känd. Med hjälp av en stark integrationsenhet har insatser koordinerats inom en mängd områden.

Medverkande: Alireza Akhondi, Integrationschef, Vansbro kommun och Ernest Radal, Mobilearn

Torsdag 1 juni 12.45 -13.30

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!