Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 11 maj 2017

Seminarier Offentliga Rummet 2017

Seminarierna är indelade i sju temaspår som löper parallellt under konferensen, genom sju seminariepass. Du behöver inte anmäla deltagande till seminarierna i förväg. Vi uppdaterar programmet löpande.

Onsdag 31 maj 11.00 - 11.45

 • A1. Effektiv styrning av digitalisering i offentlig sektor

  Hans-Eric Holmqvist har i uppdrag av regeringen att lämna förslag kring effektiv styrning av nationella digitala tjänster samt hur ansvaret för digitaliseringen i offentlig sektor kan samlas till en myndighet. Under seminariet erbjuds ni chansen att fördjupa er i och diskutera utredarens förslag. Finns det ett bäst-före-datum för den analoga förvaltningen? Hur ska staten och kommunerna samarbeta kring digitala tjänster?

  Medverkande: Hans-Eric Holmqvist, utredare RegeringskanslietLokal: Salong 1, Folkan

 • B1. LEDA för smartare välfärd

  Välkommen till Mittköping - en fiktiv kommun där hinder undanröjs och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. Under seminariet får du både en inblick i LEDA-programmets arbete och i Mittköpings innehåll.

  Medverkande: Joakim Jardenberg, Carly Evaeus, Maria Gill och Johanna Karlén från SKL tillsammans med företrädare från LEDA-kommunerna. Lokal: Salong 2, Saga

 • C1. Idéslussar i offentlig verksamhet

  Hur kan ni i er kommun, landsting, region eller statliga myndighet/bolag stimulera medarbetarnas idéer?
  Allt fler offentliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarna idéer på vägen till förverkligande.


  Medverkande: Eva-Marie Blusi Tyberg, Sundsvalls kommun, Klas Danerlöv, SKL, Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova samt Gabriel Pousette och Jessica Svärdell, Linköpings kommunLokal: Salong 5, Svea

 • D1. Nya möjligheter för gemensam digital utveckling

  Ökad samverkan och gemensamma digitala lösningar är avgörande för att offentlig sektor ska kunna hantera kommande utmaningar. SKL har därför förvärvat Inera AB. Syftet är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Under seminariet får ni veta mer om SKLs och Ineras roll i att koordinera kommunernas, landstingens och regionernas utvecklings- och digitaliseringsarbete.

  Medverkande: Sofie Zetterström, vice vd Inera AB. Åsa Zetterberg, Sektionschef SKLLokal: Hattmakaren

 • E1. Digitaliseringen av det offentliga Sverige

  Regeringens ambition är att statliga och kommunala myndigheter ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, som leder till en effektiv offentlig sektor, enklare vardag för privatpersoner och företag, fler jobb och ökad välfärd. För att stärka digitaliseringen av det offentliga Sverige genomför regeringen programmet Digitalt först. Vad innebär det i praktiken? Och hur långt har man kommit i satsningen?

  Medverkande: Christina Henryson, departementsråd och chef för Enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet Therese Kristensson, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning, FinansdepartementetLokal: Tunnbindaren

 • F1. Digital delaktighet, en demokratisk rättighet

  Ta del av en färsk undersökning om den digitala kompetensen på folkbiblioteken. SKL och Digidelnätverket har samarbetat kring en enkätundersökning och djupintervjuer under våren 2017. Vi lyfter fram bra exempel, pekar på möjligheter och utmaningar för att få fler digitalt delaktiga.

  Medverkande: Anders Nordh, SKL och Ida Norberg, Sundsvalls stadsbibliotekLokal: Glasblåsaren

 • G1. Upphandling som en möjliggörare

  Hur driver vi den digitala utvecklingen framåt och stödjer verksamhetsutveckling i samband med upphandling? Daniel Antonsson från SKL berättar hur projektet Bokning- och bidrag använder sig av konkurrenspräglad dialog som möjliggörare för gemensam upphandling med 200 kommuner i samverkan. Karolinska Universitetssjukhuset presenterar Internet of things i vården - så kan upphandling användas i en digitaliserad värld. Dessutom delas ny metodbok ut!

  Medverkande: Lars Carlsson och Linda Andersson, Karolinska Universitetssjukhuset, Daniel Antonsson, SKL och Jenny Engström, Upphandlingsmyndigheten. Lokal: Salong 6, China

Onsdag 31 maj 11.55 - 12.40

 • A2. AI är här! Vilka är möjligheterna för välfärden

  Artificiell Intelligens (AI) har möjliggjort nya tillämpningar som under de senaste åren påverkat flera branscher i grunden. Nu sker stora satsningar även inom bl a välfärdssektorn där nya företag och tillämpningar snabbt etableras. Göran Lindsjö, rådgivare till Regeringskansliet och med lång internationell erfarenhet inom området, guidar oss kring vad AI är och hur det kan utveckla svensk välfärd.

  Medverkande: Göran Lindsjö, regeringskanslietLokal: Salong 1, Folkan

 • B2. Juridik för en digitalt samverkande förvaltning

  Regeringen har gett en utredare i uppdrag att ta ett samlat juridiskt grepp på digitaliseringen av offentlig förvaltning. Hur hittar vi regleringsmässiga lösningar som möjliggör ökad takt i digitaliseringen med myndighetssamverkan i fokus? Under seminariet får du inblick i pågående kartläggning av reglering som i onödan försvårar digital utveckling och möjlighet att diskutera rättsliga problem och lämna förslag till lösningar.

  Medverkande: Ingela Alverfors, utredningssekreterare och Sara Markstedt, utredningssekreterare, Digitaliseringsrättsutredningen (Fi 2016:13)Lokal: Salong 2, Saga

 • C2. Modigast i Sverige! Vem vinner Guldlänken?

  Guldlänken fokuserar i år mod i offentlig verksamhetsutveckling. Efter en prövning i flera steg har juryn att utsett tre finalister som du får möta under detta seminarium. Vinnaren utses senare samma dag.

  Medverkande: Anders Larsson, Projektledare för Guldlänken, tillsammans med företrädare för finalisterna.Lokal: Salong 5, Svea

 • D2. Dela Digitalt – En naturlig plats för samverkan i offentlig sektor

  På Dela digitalt kan du som jobbar inom offentlig sektor dela insatser, metoder och verktyg och delta i gemensamma utvecklingsinsatser. Sajten har på mindre än ett halvår nått över 2100 användare. Vi berättar om idé och vision för Dela Digitalt och visar på den potential för återanvändning och samverkan som sajten erbjuder, med exempel på hur personer och organisationer använt Dela Digitalt för att förenkla och effektivisera sin verksamhet.

  Medverkande: Johan Kjernald och Anna Pegelow, SKLLokal: Hattmakaren

 • E2. Serverat – enklare restaurangföretagande, effektivare handläggning

  Genom nationellt ensade tolkningar av lagar och förordningar utvecklar Serverat livshändelsen Starta och driva restaurang. Företagaren får ett världsunikt stöd genom verksamt.se och kommunen. Kommunens handläggningsprocesser effektiviseras med e-tjänster, standardiserade integrationer och regelförenklingar. Pilotkommuner deltar i presentationen och berättar om sina erfarenheter.

  Medverkande: Kenneth Zetterberg, SKLLokal: Tunnbindaren

 • F2. Digital delaktighet för alla, del 1

  Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor. Efter en gemensam inledning på DigidelCentret blir det en uppdelning i mindre grupper som går runt mellan tre olika stationer. Du äter också lunch där och är tillbaka på konferenscentrum ca 14.45, i tid för seminariepass 4.

  Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera.Lokal: Glasblåsaren

 • G2. Behovsdriven utveckling och innovationsvänlig upphandling

  Platsens attraktivitet är en allt viktigare faktor för att attrahera nya invånare och kompetenser. Genom att använda behovsdriven utveckling och innovationsvänlig upphandling bidrar vi till tillväxt samt affärsmöjligheter samtidigt som vi utifrån behoven och marknaden bland mycket annat utvecklar en digital vägledning som medger ökad inflyttning av människor och som arbetsgivare kan använda i sin rekrytering av kompetens från annan ort.

  Medverkande: Jari Koponen, Sundsvalls kommun och Niklas Rahm, ColegicaLokal: Salong 6, China

Onsdag 31 maj 14.00 -14.45

 • A3. Tillitsbaserad styrning av offentlig sektor

  Ska offentlig verksamhet styras genom detaljreglering eller ska styrningen mer baseras på tillit på medarbetarnas kompetens? Det senare menar regeringen i sina direktiv till Tillitsdelegationen som just nu är mitt i arbetet på vägen mot en slutrapportering i juni 2018. I detta seminarium möter du delegationens ordförande Laura Hartman.

  Medverkande: Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomiLokal: Salong 1, Folkan

 • B3. Användarna kräver smartare och snabbare organisationer

  Är du är nyfiken på hur man får en organisation att bryta avdelningsgränserna och börja arbeta gränsöverskridande med fokus på användaren? UR delar med sig av sin förändringsresa där företaget utnyttjat den kollektiva kompetensen i företaget för att prototypa och landsätta en ny organisation. Vilka metoder har använts, vad ställs det för krav på ledarskapet och hur kan man arbeta med ständig utveckling är några av frågorna som kommer att beröras.

  Medverkande: Zoran Matic, Innovationsledare på URLokal: Salong 2, Saga

 • C3. Digitala utmaningar för utbildningssektorn

  Med utgångspunkt i vad vi ser idag inom tillämpad forskning och utveckling blickar vi framåt. Seminariet syftar till att beskriva vilka utmaningar och vilken riktning utbildning, samhälle och teknologi färdas åt, och vilka konsekvenser får detta för skolan.

  Medverkande: Carl Heath, Head of ICT Learning, RISELokal: Salong 5, Svea

 • D3. Sätta hjulen i rullning … men var finns rälsen?

  Hur en kommun utmanade en central myndighet att börja digitaliseringsarbete. Ett exempel inom samhällsbyggnadsområdet.
  Vi är många runt om i det offentliga Sverige som nu faktiskt hittar nya vägar för att möta utmaningar inom olika sektorer med hjälp av digitaliseringen. Vi ser en del generella problem i dessa förändringsprocesser som vi diskuterar i detta seminarium.


  Medverkande: Petronella Enström och Åsa Jadelius, Sundsvalls kommunLokal: Hattmakaren

 • E3. Gemensam utveckling av Boknings- och bidragslösning

  Tillsammans med 200 av landets kommuner upphandlar SKL en gemensam boknings- och bidragslösning. Under seminariet berättar projektledarna om lärdomar och erfarenheter av att arbeta med crowdfunding för att lyfta samverkansinitiativ till gemensam utveckling med mer än 200 kommuner. Vi bjuds också på röster från en Umeå kommun om nästa fas i arbetet med upphandling, utformning och testning av lösningen.

  Medverkande: Daniel Antonsson, SKL och Pia Witting, SKL och Tomas Forsberg, CIO Umeå kommunLokal: Tunnbindaren

 • F3. Digital delaktighet för alla, fortsättning

  Inspireras av olika exempel på hur man kan arbeta med digital delaktighet för olika målgrupper! Ca 11.45 blir det 5-10 minuters promenad till Kulturmagasinet i Sundsvall där du får ta del av olika sätt att arbeta med delaktighetsfrågor. Efter en gemensam inledning på DigidelCentret blir det en uppdelning i mindre grupper som går runt mellan tre olika stationer. Du äter också lunch där och är tillbaka på konferenscentrum ca 14.45, i tid för seminariepass 4.

  Medverkande: Ulf Johansson, Sundsvalls kommun, Kulturmagasinet, med flera.Lokal: Glasblåsaren

 • G3. Regeringens digitaliseringspolitik – ledarskap, strategi och råd

  Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Förutsättningar måste finnas för att människor, företag och organisationer ska vilja och kunna ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig. Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson berättar om regeringens digitaliseringspolitik och dess betydelse för hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.

  Medverkande: Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter ErikssonLokal: Salong 6, China

Onsdag 31 maj 14.55 -15.40

 • A4. Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen

  Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets offentliga chef för sitt arbete med att skapa en organisation som är redo att ta sig an digitaliseringens möjligheter. Hon kommer till Offentliga Rummet för att berätta om Uppsalas förändringsresa från en splittrad IT-miljö till en av landets mest drivande kommuner kring digitalisering. Vi blickar också framåt: hur kommer Uppsala fortsätta utvecklas som digital kommun?

  Medverkande: Catrin DItz, CIO Uppsala kommun
  Lokal: Salong 1, Folkan

 • B4. Mätning som verksamhetshot

  ”För rätt länge sedan lärde sig fysikerna att HUR man mäter stark påverkar VAD man mäter. Det är hög tid att vi andra också lär oss det.” Ett citat från en relativt ny studie. Klart är att olika former av utvärderingar och mätningar ökar inom offentlig verksamhet. Men vad mäter vi, hur mäter vi och hur påverkar det verksamheten?

  Medverkande: Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, i samtal med moderatorn Anders Larsson.Lokal: Salong 2, Saga

 • C4. Radikal förändring - framtidens skola

  Hur kan skolan förändras så att målen uppfylls inom ekonomiska ramar, men ändå nå varje elev på individualiserade sätt? Hur kan skolan utvecklas i en digital värld mot något annat än det vi idag tänker om begreppet skola? Hur kan vi smartare dela resurser mellan skolor, kommuner, lärare och elever? Hur kan den administrativa bördan inom skolan lättas? Seminariet ger exempel på några av stegen på vägen mot framtidens skola.

  Medverkande: Peyman Vahedi, Ådalsskolan, Kramfors kommunLokal: Salong 5, Svea

 • D4. Hjulen rullar… men rälsen måste byggas

  Utveckling kan gå olika vägar: Den kan börja i något lokalt som utmanar det gemensamma och kanske så småningom bygger en nationell infrastruktur, rälsen. Den kan gå åt andra hållet, först byggs rälsen som skapar förutsättningarna för olika lösningar och innovation på lokal nivå. Det som behövs är en kombination. I pass D3 visades att kommuner sätter hjulen i rullning genom innovation men rälsen måste byggas av staten så hjulen får en riktning.

  Medverkande: Maria Rydqvist, Boverket, Elisabeth Argus, Smart Built Environment/BonaCordi AB och Malin Klintborg, LantmäterietLokal: Hattmakaren

 • E4. Hur vi löser bredbandsutbyggnaden i glesbygd?

  Det är en rejäl utmaning att kunna erbjuda glesbygden snabbt bredband för att skapa förutsättningar för att utveckla landsbygdens ekonomi. För att lyckas så krävs att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar samt alternativa tekniska lösningar. Vi beskriver möjligheterna som modern radioteknik ger, beskriver hur detta kan utveckla landsbygden och visar på ett riktigt exempel ur verkligheten.

  Medverkande: Sören Oscarsson, Leader 3sam 2.0, Ragunda-Strömsund och Robert Sjöholm, BluecomLokal: Tunnbindaren

 • F4. Ta steget in i rörlig media!

  Lyssna till Kungälv kommuns och Malmö stads tankar kring rörlig media. Vilka är utmaningarna när man riggar sin organisation för rörlig media i offentlig sektor? Vad skiljer rörlig media jämfört med andra kommunikationskanaler? När bör man använda vilken kommunikationskanal? Hur ser målgruppen ut och vilka förväntningar har målgruppen när det gäller rörlig media? Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?

  Medverkande: Mikael Hellman ansvarig för visuell kommunikation på Malmö Stad och John Robertsson Kungälvs kommun. Moderator Eva Calissendorff, SKLLokal: Glasblåsaren


 • G4. H@ck for Health - tillsammans skapar vi förändring!

  Vad händer när man sätter ihop it-studenter, kognitionsvetare, patienter, medarbetare och andra för att klura på nya lösningar? Med utgångspunkt från problem/utvecklingsmöjligheter som vården identifierat jobbade studenter, patienter och medarbetare tillsammans för att hitta lösningar - flipp eller flopp? Vi vet - kom och lyssna på erfarenheterna från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som i mars gjorde just detta.

  Medverkande: Anette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör Sahlgrenska UniversitetssjukhusetKarin Bergström, Informations- och kommunikationskoordinator (Programansvarig H@ck for Health), Mikael Bredow, Verksamhetsstöd (Teknikansvarig H@ck for Health)Lokal: Salong 6, China

Torsdag 1 juni 09.45 -10.30

 • A5. Vägen till en innovativ organisation

  Ett medvetet och strategiskt innovationsarbete är en viktig faktor för att utvecklingen av Stockholms läns landstings kärnverksamheter ska bli framgångsrik. Innovationsarbetet syftar till att utveckla nyskapande produkter, tjänster och arbetsmetoder till nytta för invånare, patienter, resenärer och medarbetare – här får du höra om SLL:s resa och höra på goda exempel som inspirerar till medveten innovation.

  Medverkande: Annette Alkebo, Projektledare Strateg, tf Innovationschef, SLL Forskning och innovationLokal: Salong 1, Folkan

 • B5. Kommunikation på liv och död i ett snabbt förändrat medielandskap

  Offentlig sektor i Sverige stå inför stora förändringar och ett omfattande omställningsarbete. I förändring sätts den kommunikativa förmågan och den kommunikativa strukturen på prov. Ett i grunden förändrat medielandskap skakar om det offentliga Sverige. Gamla sanningar gäller inte längre. Utmaningarna kring det offentliga samtalet är många och svåra.

  Medverkande: Lars-Erik Marklund, nytillträdd kommunikationsdirektör vid Landstinget Västernorrland.Lokal: Salong 2, Saga


 • C5. Radikal förändring, ekonomiskt bistånd

  Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har uppmärksammats stort för sitt arbete med att digitalisera ansökningsförfarandet av det ekonomiska biståndet. Kommunen tilldelades 2016 SKL:s Innovationspris och har öppnat sina dörrar för fler än 91 kommuner som vill veta mer om deras modell. Under seminariet får ni veta mer om vad som möjliggjort Trelleborgs förändringsresa och hur kommunen ser på sin fortsatta digitala utveckling.

  Medverkande: Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen och Eleonor Schlyter, enhetschef för stödprocess myndighet i Trelleborgs kommunLokal: Salong 5, Svea

 • D5. Vilka informationstillgångar finns inom det offentliga?

  Offentlig sektor behöver reformera sitt sätt att hantera och utbyta information digitalt. Det är en förutsättning för att kunna förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter.

  Medverkande: Mikael Österlund, IT-arkitekt, eSams kansliLokal: Hattmakaren

 • E5. Handlingsplan - gemensamma förutsättningar för digital utveckling

  Digital samverkan, effektiva lösningar och ett sammanhängande bemötande i olika livshändelser kräver att olika system kan kommunicera med varandra på ett enhetligt och säkert sätt. SKL har med anledning av det antagit en handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner. Här ges tillfälle för fördjupning i handlingsplanens insatser och mål och de effekter som handlingsplanen vill skapa.

  Medverkande: Anna Gillquist och Sara Meunier, SKLLokal: Tunnbindaren

 • F5. Att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna

  Efter att ha arbetat med både digital tillgång som infrastruktur under en lång period är Stockholms stad redo för nästa steg. Därför ville man undersöka möjligheterna att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna. En förstudie genomfördes som analyserade hur ett digitalt verktyg kunde bidra men även andra insatser som krävs. Föredraget fokuserar på digital kompetens, varför det är en viktig fråga och hur man kan göra för att stärka den.

  Medverkande: Örjan Scheller, Stockholm Stad och Olof Junesjö, GovernoLokal: Glasblåsaren

 • G5. Dags att anpassa e-tjänsterna. Fler e-legitimationer är på väg in!

  Nu lanseras det första avtalet som öppnar marknaden för andra e-legitimationer än bankernas och Telias. Avtalet gör det möjligt för fler att logga in i våra digitala tjänster. E-legitimationer som är kvalitetsmärkta enligt Svensk e-legitimation ingår och en är på gång. Nu måste e-tjänsterna anpassas. Hör hur andra har gjort. Följ E-legitimationsnämndens tekniska ramverk och bli redo för eIDAS – utländska e-legitimationer, på samma gång!

  Medverkande: Eva Sartorius, strateg E-legitimationsnämnden med fleraLokal: Salong 6, China

Torsdag 1 juni 11.00 -11.45

 • A6. Översiktskarta över samverkande initiativ

  De 20 myndigheter och SKL som ingår i eSam har ett behov av få överblick över vilka initiativ som pågår i samverkan eller som borde ske i samverkan hos medlemmarna. Därför har en översiktskarta över pågående samverkansprojekt tagits fram som en grund för att prioritera gemensamma initiativ.

  Medverkande: Mikael Österlund, IT-arkitekt, eSams kansliLokal: Salong 1, Folkan

 • B6. Mätning som leder utvecklingen framåt

  Tre offentliga aktörer med erfarenhet av uppföljning av digital utveckling kommer tillsammans bena i hur vi mäter på ett sätt som skapar störst nytta och möjligheter. Ekonomistyrningsverket har i uppdrag att utveckla metodstöd och följa upp digitaliseringen av det offentliga Sverige. Transportstyrelsen har utvecklat ett e-index för att mäta myndighetens digitala utveckling. SKL erbjuder självvärderingsverktyget eBlomlådan till landets kommuner.

  Medverkande: Emma Bohman, Transportstyrelsen, Ulrica Häll, Ekonomistyrningsverket och Per-Erik Nyström, SKLLokal: Salong 2, Saga

 • C6. Vad innebär självkörande fordon för det offentliga?

  Flera utredningar har påtalat att självkörande fordon kommer påverka samhällsplaneringen på ett märkbart sätt. Hittills har frågorna varit många och svaren få. Vilka fördelar och nackdelar finns med en automatisering och vilken roll ska det offentliga ta i utvecklingen? SKL och Göteborgs stad bjuder därför in till ett seminarium med omvärldsbevakning i frågan och erfarenheter från de försöksverksamheter som bedrivs i Göteborg.

  Medverkande: Erik Levander, SKL och Anna Svensson Göteborgs stadLokal: Salong 5, Svea

 • D6. Hur kan vi inom det offentliga utbyta information utan avgifter?

  Ekonomistyrningsverket presenterar en färsk rapport om avgiftsfritt utbyte av grunddata från statliga myndigheter till kommuner och landsting. Bolagsverket berättar om hur kommuner och landsting kan hämta information om företag och föreningar.

  Medverkande: Mary Norell och Martin Bestdahl, Bolagsverket, Victoria Nüth och Curt Johansson, EkonomistyrningsverketLokal: Hattmakaren

 • E6. Interoperabilitet i praktiken, del 1

  Lyssna på erfarenheter från One Single Sky - ett projekt som lyckades med att skapa gemensamma tjänster och få informationen att flöda mellan 26 olika ledningssystem på bara fyra månader! Bidra sedan med dina erfarenheter i ett samtal om hur vi ökar tempot i arbete med interoperabilitet i praktiken för data och tjänster som rör vårt gemensamma digitala ekosystem.

  Medverkande: Peder Blomqvist, Luftfartverket, Informationsstrateg och expert inom internationell forskning och Darja Isaksson, visionär, inspiratör och strategLokal: Tunnbindaren

 • F6. Vansbromodellen för integration – nu med digitalt stöd

  Vansbromodellen för integration blivit allt mer känd. Med hjälp av en stark integrationsenhet har insatser koordinerats inom en mängd områden. Sedan i december har modellen också fått ett digitalt stöd som samlar information från många olika källor på en plats och på flera olika språk, som ger nyanlända hjälp att bygga sin CV och mycket annat. Både arbetsmodellen och det digitala stödet har börjat sprida sig. Kom, lär mer och inspireras!

  Medverkande: Alireza Akhondi, Integrationschef, Vansbro kommun och Ernest Radal, MobilearnLokal: Glasblåsaren

 • G6. FGS, ett svenskt koncept som nu spridit sig internationellt

  Idag är Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) något alla pratar om och de är en viktig del i att strukturera informationen för informationsöverföring i hela dess livscykel. Informationsöverföringen kan ske mellan olika system, till olika mottagare eller till ett digitalt arkiv. En FGS baseras på en standard eller är en tillämpning av en standard och är inte någon ny standard. FGS har nu spridit sig i Europa, kan vi återanvända det arbetet?

  Medverkande: Karin Bredenberg, teknisk rådgivare metadata och funktionsansvarig för FGS vid Riksarkivet.Lokal: Salong 6, China

Torsdag 1 juni 12.45 -13.30

 • A7. IoT för välfärd. Vad är möjligt och hur får vi andra att följa efter?

  Internet of Things, uppkopplade smarta saker kan få stor betydelse för att förbättra vår välfärd. En utmaning är inte bara att börja använda denna nya teknik på ett klokt sätt utan också att få flera att börja använda det som fungerar bra. Här berättar IoT Sverige om vilka insatser som görs och hur vi jobbar med resultatspridning. Konkreta exempel från projekt som följer luftföroreningar, flöden av människor och fordon i staden och sjukhus kommer att presenteras.

  Medverkande: Torbjörn Fängström, IoT SverigeLokal: Salong 1, Folkan

 • B7. Kan man mäta den samhällsekonomiska betydelsen av digitalisering?

  Den digitala utvecklingen är avgörande för samhället. Många kommuner och andra aktörer har ambitiösa digitaliseringsstrategier, e-tjänster och/eller bredbandsmål. Forskningsinstitutet RISE Acreo har på uppdrag av olika aktörer genom åren genomfört flera studier av den samhällsekonomiska betydelsen av bredband och e-tjänster och ger här exempel på hur dessa analyser kan genomföras.

  Medverkande: Håkan Cavenius och Marco Forzati, RISE AcreoLokal: Salong 2, Saga

 • C7. Innovationsguiden - användardriven innovation i offentlig sektor

  Innovationsguiden är ett metodstöd och lärandeprojekt som hjälper kommuner, landsting och regioner att arbeta med tjänstedesign och användardriven innovation. Stödet består av en öppen digital plattform och ett utvecklingsprogram där verksamheter genom utbildningsinsatser och coachning på distans tar sig igenom ett skarpt utvecklingsprojekt. Under seminariet får du testa delar av stödet samt exempel på projekt som gått igenom Innovationsguiden.

  Medverkande: Sara Tunheden, SKLLokal: Salong 5, Svea

 • D7. Hög tid för mer öppna data

  Riksarkivet har i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande och öppna data från statliga myndigheter. SKL har ett kongressuppdrag att främja fler kommuner, landsting och regioner att publicera mer öppna data.
  Här möter du Sanja Halling som leder arbete på Riksarkivet och Anders Nordh, programansvarig för öppna data på SKL i ett samtal om hur vi kan samverka för att främja öppna data inom offentlig sektor.


  Medverkande: Sanja Halling, Riksarkivet och Anders Nordh, SKLLokal: Hattmakaren

 • E7. Interoperabilitet i praktiken, del 2

  Lyssna på erfarenheter från One Single Sky - ett projekt som lyckades med att skapa gemensamma tjänster och få informationen att flöda mellan 26 olika ledningssystem på bara fyra månader! Bidra sedan med dina erfarenheter i ett samtal om hur vi ökar tempot i arbete med interoperabilitet i praktiken för data och tjänster som rör vårt gemensamma digitala ekosystem.

  Medverkande: Peder Blomqvist, Luftfartverket, Informationsstrateg och expert inom internationell forskning och Darja Isaksson, visionär, inspiratör och strategLokal: Tunnbindaren

 • F7. Dataskyddsförordningen och stadens styrsystem

  Dataskyddsförordningen börjar gälla i maj 2018 och innebär förändringar på flera sätt. Jan A Svensson, informationssäkerhetschef i Göteborgs Stad, berättar om vilka metoder Göteborg använder för att bedöma förordningens effekter för staden. Vilka behov av ändringar av policy och befintliga styr- och stöddokument finns och vad innebär nya regler om dataskyddsombud? Hur arbetar Göteborg för att föra in krav från Dataskyddsförordningen i staden?

  Medverkande: Jan A Svensson, Informationssäkerhetschef Göteborgs stadLokal: Glasblåsaren

 • G7. Vägledningen för e-legitimering och e-underskrifter

  Möjligheten till säkra e-legitimationer för alla är en central fråga för att lyckas med digitaliseringen. Seminariet behandlar eSams nya juridiska vägledning för e-legitimering och e-underskrifter. Vägledningen ger stöd till organisationer som ska införa e-legitimering och e-underskrifter och vänder sig till såväl jurister som IT-arkitekter, IT-säkerhetsexperter och andra yrkesgrupper som är involverade i införandet.

  Medverkande: Johan Bålman, jurist, eSams kansli, Eva Sartorius E-legitimationsnämnden.Lokal: Salong 6, China

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!