Publicerad: 16 februari 2017

FI. Digital delaktighet, en demokratisk rättighet

Ta del av en färsk undersölkning om den digitala kompetensen på folkbiblioteken. SKL och Digidelnätverket har samarbetat kring en enkätudersökning och djupintervjuer under våren 2017. Vi lyfter fram bra exempel, pekar på möjligheter och utmaningar för att få fler digitalt delaktiga.

Medverkande

Anders Nordh, SKL och Jennie Olofsson, Länsbiblioteket Västernorrland

Tid

31 maj 11.00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!