Publicerad: 2 juni 2017

D4. Hjulen rullar… men rälsen måste byggas

Utveckling kan gå olika vägar: Den kan börja i något lokalt som utmanar det gemensamma och kanske så småningom bygger en nationell infrastruktur, rälsen. Den kan gå åt andra hållet, först byggs rälsen som skapar förutsättningarna för olika lösningar och innovation på lokal nivå. Det som behövs är en kombination. I pass D3 visades att kommuner sätter hjulen i rullning genom innovation men rälsen måste byggas av staten så hjulen får en riktning.

Medverkande: Elisabeth Argus, Smart Built Environment/BonaCordi AB och Malin Klintborg, Lantmäteriet

Presentation: Hjulen rullar… men rälsen måste byggas (PDF, nytt fönster)

Lokal: Hattmakaren

För att få förnyelse behöver vi som vi såg i D3 innovation och vissa gemensamma förutsättningar eller principer. Det är de som vi liknar vid rälsen. Kommuner och andra som driver utveckling behöver stöd uppifrån som visar i vilken riktning utvecklingen bör gå.

Det vi har lärt oss genom åren är att digitalisering kräver samarbete. Projekt med enbart kommuner, den lokala nivån, lyckas inte, men lika illa är det med projekt med enbart den statliga nivån. Där vi idag ser framgångar är i projekt som ”Får jag lov?” och Smart Built Environment ”Informationshantering för planering, fastighetsbildning och bygglov”. I båda samarbetar kommuner, Boverket, Lantmäteriet och näringslivet i olika konstellationer. Projekten har litet olika inriktningar men jobbar båda för att utveckla en digital informationshantering i plan- och bygglovprocessen, från idé till inflyttning.

Men även i dessa lyckade projekt ser vi att staten, kanske i form av regeringen, behöver gå före och lägga rälsen men inte bara det. Staten måste också se till att rälsdelar kopplas ihop till en järnväg som leder till målet. Och det kan inte göras av enskilda statliga myndigheter. Ofta finns det ingen given ”ägare” av rälsen. I många fall kanske basen är offentlig samtidigt som den också inkluderar många privata aktörer.

Det finns många hinder för att bygga den gemensamma rälsen. Ofta kan det handla om juridik kring digitala signaturer, arkivfrågor, vad som är ett digitalt original m.m. Men också olika organisationskulturer, revirstrider mellan olika aktörer, nomenklatur och standarder, ekonomi och affärsmodeller (på många olika sätt) och mycket annat.
Våra erfarenheter finns inom samhällsbyggnadsområdet, precis som i pass D3, men även vi är rätt säkra på att erfarenheterna om vad som krävs för att få ihop rälsen även kan gäller för andra sektorer.

Välkommen att diskutera vad som behövs för att få ihop rälsen, något som berör många av oss som deltar på Offentliga Rummet.

Medverkande

Elisabeth Argus, Smart Built Environment/BonaCordi AB och Malin Klintborg, Lantmäteriet

Presentation

Hjulen rullar… men rälsen måste byggas (PDF, nytt fönster)

Lokal

Hattmakaren

Tid

31 maj 14.55-15:40

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!