Publicerad: 4 april 2017

F4. Ta steget in i rörlig media!

Lyssna till Kungälv kommuns och Malmö stads tankar kring rörlig media. Vilka är utmaningarna när man riggar sin organisation för rörlig media i offentlig sektor? Vad skiljer rörlig media jämfört med andra kommunikationskanaler? När bör man använda vilken kommunikationskanal? Hur ser målgruppen ut och vilka förväntningar har målgruppen när det gäller rörlig media? Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?

Medverkande: Mikael Hellman Ansvarig för visuell kommunikation på Malmö Stad och Susanne Junkala Kommunikationschef Kungälvs kommun.

Medverkande

Mikael Hellman Ansvarig för visuell kommunikation på Malmö Stad och Susanne Junkala Kommunikationschef Kungälvs kommun.

Tid

31 maj 14.55-15:40

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!