Publicerad: 4 april 2017

D5. Vilka informationstillgångar finns inom det offentliga?

Offentlig sektor behöver reformera sitt sätt att hantera och utbyta information digitalt. Det är en förutsättning för att kunna förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter.

Medverkande: Mikael Österlund, IT-arkitekt, eSams kansli

Seminariet behandlar det arbete som eSam har gjort under våren för att kartlägga informationsområden och informationstillgångar som kan förse det offentliga med information på ett ändamålsenligt sätt. Projektet har också jämfört hur andra länder organiserat och strukturerat sina informationstillgångar och analyserat för- och nackdelar utifrån Sveriges förutsättningar.

Medverkande

Mikael Österlund, IT-arkitekt, eSams kansli

Tid

1 juni 09.45-10:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!