Publicerad: 2 juni 2017

E5. Handlingsplan - gemensamma förutsättningar för digital utveckling

Digital samverkan, effektiva lösningar och ett sammanhängande bemötande i olika livshändelser kräver att olika system kan kommunicera med varandra på ett enhetligt och säkert sätt. SKL har med anledning av det antagit en handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner. Här ges tillfälle för fördjupning i handlingsplanens insatser och mål och de effekter som handlingsplanen vill skapa.

Medverkande: Anna Gillquist och Sara Meunier, SKL

Presentation: Handlingsplan - gemensamma förutsättningar för digital utveckling (PDF, nytt fönster)

Lokal: Tunnbindaren

Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att offentliga verksamheter och tjänster ska bli enklare, öppnare och effektivare. Det mest effektiva sättet att åstadkomma det är genom nära samverkan mellan kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och näringsliv. Ett sammanhängande bemötande i olika livshändelser kräver att de olika system som används kan kommunicera med varandra på ett enhetligt och säkert sätt. För att uppnå detta behöver gemensamma förutsättningar för digital utveckling vara på plats. De gemensamma förutsättningarna som krävs spänner såväl över ett lednings- och styrningsperspektiv inklusive finansiering, som arkitektur, standarder, informationsförsörjning, gemensam infrastruktur och gemensamma processer och tjänster. Gemensamma förutsättningar medför även att sektorns krav mot leverantörer blir tydligare och marknadens aktörer får en tydligare spelplan där regelverket är känt.

SKL har mot denna bakgrund tagit fram en handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling. Handlingsplanen beskriver fyra insatsområden med sektorsgemensamma mål och de aktiviteter som krävs för att etablera gemensamma förutsättningar för digital utveckling i kommuner. landsting och regioner.

Under seminariet ges tillfälle för fördjupning i handlingsplanens insatser och mål och de effekter som handlingsplanen vill skapa.

Medverkande

Anna Gillquist och Sara Meunier, SKL

Presentation

Handlingsplan - gemensamma förutsättningar för digital utveckling (PDF, nytt fönster)

Lokal

Tunnbindaren

Tid

1 juni 09.45-10:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!