Publicerad: 4 april 2017

F5. Att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna

Efter att ha arbetat med både digital tillgång som infrastruktur under en lång period är Stockholms stad redo för nästa steg. Därför ville man undersöka möjligheterna att stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna. En förstudie genomfördes som analyserade hur ett digitalt verktyg kunde bidra men även andra insatser som krävs. Föredraget fokuserar på digital kompetens, varför det är en viktig fråga och hur man kan göra för att stärka den.

Medverkande: Örjan Scheller, Stockholm Stad och Olof Junesjö, Governo

Medverkande

Örjan Scheller, Stockholm Stad och Olof Junesjö, Governo

Tid

1 juni 09.45-10:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!