Publicerad: 2 juni 2017

A6. Översiktskarta över samverkande initiativ

De 20 myndigheter och SKL som ingår i eSam har ett behov av få överblick över vilka initiativ som pågår i samverkan eller som borde ske i samverkan hos medlemmarna. Därför har en översiktskarta över pågående samverkansprojekt tagits fram som en grund för att prioritera gemensamma initiativ.

Medverkande: Mikael Österlund, IT-arkitekt, eSams kansli

Presentation: Översiktskarta över samverkande initiativ (PDF, nytt fönster)

Lokal: Salong 1, Folkan

Genom arbetet med kartan identifieras gemensamma behov och möjligheter till återanvändning och medlemmarna får inblick i vad som pågår i andras organisationer. På temat ”Alla måste inte uppfinna samma hjul”.

Medverkande

Mikael Österlund, IT-arkitekt, eSams kansli

Presentation

Översiktskarta över samverkande initiativ (PDF, nytt fönster)

Lokal

Salong 1, Folkan

Tid

1 juni 11.00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!