Publicerad: 24 februari 2017

B6. Mätning som leder utvecklingen framåt

Tre offentliga aktörer med erfarenhet av uppföljning av digital utveckling kommer tillsammans bena i hur vi mäter på ett sätt som skapar störst nytta och möjligheter. Ekonomistyrningsverket har i uppdrag att utveckla metodstöd och följa upp digitaliseringen av det offentliga Sverige. Transportstyrelsen har utvecklat ett e-index för att mäta myndighetens digitala utveckling. SKL erbjuder självvärderingsverktyget eBlomlådan till landets kommuner.

 

Medverkande

  • Emma Bohman, Transportstyrelsen
  • Ulrica Häll, Ekonomistyrningsverket
  • Per-Erik Nyström, Sveriges Kommuner och Landsting

Tid

1 juni 11.00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!