Publicerad: 28 juni 2017

C7. Innovationsguiden - användardriven innovation i offentlig sektor

Innovationsguiden är ett metodstöd och lärandeprojekt som hjälper kommuner, landsting och regioner att arbeta med tjänstedesign och användardriven innovation. Stödet består av en öppen digital plattform och ett utvecklingsprogram där verksamheter genom utbildningsinsatser och coachning på distans tar sig igenom ett skarpt utvecklingsprojekt. Under seminariet får du testa delar av stödet samt exempel på projekt som gått igenom Innovationsguiden.

Medverkande

Sara Tunheden, SKL

Intervju med Sara Tunheden och Jonny Ivarsson

Lokal

Salong 5, Svea

Tid

1 juni 12.45-13:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!